Podsumowanie I dnia Smart City Forum

Aktualności

Szanowni Państwo,za nami pierwszy dzień Smart City Forum. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Pan Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, który w swoim wystąpieniu podkreślił aktualność omawianych tematów, wynikającą z potrzeby modernizacji polskich miast. Mówił też o wielkim skoku technologicznym w dziedzinie budowy inteligentnych miast, którego jesteśmy świadkami.

Ponadto, podczas wydarzenia przedstawiciele Barcelony, Warszawy i innych polskich miast debatowali o nowych rozwiązaniach dla inteligentnych miast oraz korzyściach płynących dla ich mieszkańców. Zapraszamy na jutrzejsze debaty poświęcone m.in.: sposobom płatności w miastach i miasteczkach przyszłości, źródłach danych i zarządzaniu informacją czy roli ICT w zarządzaniu infrastrukturą Smart Cities.

Rejestracja podczas drugiego dnia konferencji rozpocznie się o godz. 8:45.

Źródło: Smart City Forum

Udostępnij artykuł: