Podwyżki dla nauczycieli znowu od stycznia?

Samorząd

W roku 2012 płace nauczycieli wzrosną tylko raz i będzie to w miesiącu wrześniu. Kwoty między 83 zł a 114 zł brutto będą zależeć od stopnia awansu zawodowego. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce rozmów o podwyżkach od stycznia 2013 roku.

W roku 2012 płace nauczycieli wzrosną tylko raz i będzie to w miesiącu wrześniu. Kwoty między 83 zł a 114 zł brutto będą zależeć od stopnia awansu zawodowego. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce rozmów o podwyżkach od stycznia 2013 roku.

Wrześniowa podwyżka płac nauczycieli jest efektem pertraktacji i rozmów z rządem. Propozycje wyższych stawek wpisano w projekcie rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek. Do uzgodnień międzyresortowych projekt trafił w marcu, a dziś odbędzie się spotkanie przedstawicieli MEN i nauczycielskich związków zawodowych w sprawie projektu.

Przedstawiciele związkowców chcą rozmawiać o tym co wydarzy się od stycznia 2013 roku bowiem aktualnie zaproponowane podwyżki są wpisane do tegorocznego budżetu państwa, który z końcem grudnia przestanie obowiązywać. Związkowcy chcą zatem zaproponować aby następna podwyżka obowiązywała od stycznia, a nie od września 2013 roku.

Jeszcze nie dawno podwyżki przydzielano od 1 stycznia nowego roku. Powrotu do tego zwyczaju chce również Forum Związków Zawodowych, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Na wynagrodzenie nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze plus dodatki, których jest czternaście. Po ich zsumowaniu z wynagrodzeniem zasadniczym otrzymujemy tzw. średnie wynagrodzenie nauczyciela określone w ustawie Karta Nauczyciela.

Źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: