Podział obowiązków w polskim związku. Jakich czynności domowych nie lubią Polacy?

Komentarze ekspertów

Serwis płatności automatycznych bm.pl zapytał Polaków o najbardziej nielubiane przez nich obowiązki domowe*. W czołówce rankingu czynności, za których wykonywaniem nie przepadamy, znalazło się prasowanie (50%), sprzątanie (38%), zmywanie (29%), a także płacenie rachunków (12%). Badanie pozwoliło też sprawdzić, jak do domowych obowiązków podchodzą panie, a jak panowie.

Serwis płatności automatycznych bm.pl zapytał Polaków o najbardziej nielubiane przez nich obowiązki domowe*. W czołówce rankingu czynności, za których wykonywaniem nie przepadamy, znalazło się prasowanie (50%), sprzątanie (38%), zmywanie (29%), a także płacenie rachunków (12%). Badanie pozwoliło też sprawdzić, jak do domowych obowiązków podchodzą panie, a jak panowie.

Do prasowania musimy się zmuszać
Nikt nie lubi domowych obowiązków. Okazuje się jednak, że panowie i panie nie tylko inaczej podchodzą do domowych prac i lubią inne czynności, ale są również w stanie... celowo źle je wykonywać. Jak zatem podzielić obowiązki domowe, aby nie stały się kością niezgody pomiędzy przedstawicielami obu płci?

151015.bluemedia

Badanie przeprowadzone na zlecenie serwisu płatności automatycznych bm.pl dowodzi, że to prasowanie jest obowiązkiem domowym, którego wykonanie przychodzi nam najtrudniej (50%). W ścisłej czołówce rankingu czynności domowych, które nas odstraszają, znalazło się również sprzątanie (38%), zmywanie (29%), wyrzucanie śmieci (23%) oraz pranie (21%). Tą ostatnią czynność wykonujemy zazwyczaj korzystając z wielofunkcjonalnych pralek, dlatego też prawdopodobnie jest ona dla nas mniej uciążliwa. Ankietowani, wśród najbardziej nielubianych obowiązków, wymienili także płacenie rachunków oraz dbanie o samochód (po 12% wskazań).

Kobieta nie wyrzuca śmieci, mężczyzna nie sprząta...
A oboje nie płacą rachunków - tak wynika z badania bm.pl. Za prasowaniem nie przepada ponad połowa pań (53%), za wyrzucaniem śmieci zaś - jedna czwarta. Wśród panów wskaźniki te wynoszą odpowiednio 46% i 20%. Płeć piękna - jak można się było spodziewać - gorzej znosi także zajmowanie się samochodem. 16% Polek jeży się włos na głowie, kiedy tylko muszą oddać pojazd do warsztatu lub choćby zająć się jego umyciem. Większość Polaków lepiej radzi sobie z tym obowiązkiem - niechęć do niego zadeklarowało jedynie 8% ankietowanych.

Panowie jednak nie powinni popadać w samozadowolenie, mają bowiem problemy ze sprzątaniem, zmywaniem i praniem. Kłopot z wykonaniem pierwszej z tych czynności zadeklarowało 41% mężczyzn (przy 35% wskazań wśród kobiet). Niemal co trzeci Polak ma również kłopot ze zmywaniem, a co czwarty z praniem. Płeć piękna rzadziej wzdryga się przed wytarciem kurzy (35% wskazań) czy nastawieniem pralki (15%).

Jak twierdzi Anna Maraś, ekspertka z bm.pl, panowie mają także jeszcze jeden problem, nad którym powinni popracować. - Badania zrealizowane w Wielkiej Brytanii pokazują, że panowie stworzyli długotrwałą taktykę, dzięki której mogą uniknąć wykonywania czynności, których nie lubią. Podczas gdy panie przykładają się do sprzątania czy zmywania, 30% mężczyzn celowo źle wykonuje domowe obowiązki**. Partnerki, widząc ich zaniedbania, zaczynają najpierw poprawiać ich błędy, a następnie brać coraz więcej domowych obowiązków na siebie.

Domowych obowiązków można uniknąć
Wiedząc już, jakich czynności domowych nie lubimy, z pewnością zdecydowanie łatwiej będzie nam się podzielić się danymi obowiązkami. Co jednak zrobić, kiedy tyle samo Polek i Polaków (12%), szczególnie z większych ośrodków, deklaruje niechęć do płacenia rachunków? - Klasyczny podział obowiązków domowych coraz bardziej się zaciera i nikogo dziś nie dziwi, kiedy rachunkami zajmuje się płeć piękna. To kwestia predyspozycji i indywidualnych ustaleń między mężczyzną i kobietą. Warto jednak zauważyć, że opłacania faktur najbardziej nie lubią mieszkańcy dużych miast. Często nie mają oni czasu na regularne porządki i pilnowanie domowych obowiązków, a do tego mają wiele rachunków do zapłacenia. Osoby te mogą skorzystać z robota finansowego, który sam sprawdzi rachunki i ich wysokość, a następnie sfinalizuje przelewy - mówi Anna Maraś, ekspertka z bm.pl.

*Badanie zostało zrealizowane przez jednostkę badawczą ICAN Research na zlecenie Blue Media w dniach 22.07.2015 - 05.08.2015 na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, metodą CATI (1000 wywiadów telefonicznych).

** http://facet.wp.pl/kat,70996,wid,17041039,wiadomosc.html?smgnzebaxbaxhefticaid=115b96

Andrzej Jędrzejczak

Udostępnij artykuł: