Podział Raiffeisen Bank Polska. BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zmiany statutu

Z rynku

BGŻ BNP Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu banku w związku z planowanym podziałem Raiffeisen Bank Polska. Zezwolenia na zmiany statutu w związku z podziałem otrzymał od nadzorcy już także RBPL, co oznacza, że zostały spełnione wszystkie warunki przeprowadzenia podziału, poinformował bank.

Budynek BGŻ BNP PARIBAS

BGŻ BNP Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu banku w związku z planowanym podziałem Raiffeisen Bank Polska. Zezwolenia na zmiany statutu w związku z podziałem otrzymał od nadzorcy już także RBPL, co oznacza, że zostały spełnione wszystkie warunki przeprowadzenia podziału, poinformował bank.

Zezwolenia na zmiany statutu w związku z podziałem otrzymał od nadzorcy już także #RaiffeisenBankPolska #KNF #BGŻBNPParibas

"Wydanie powyższych decyzji KNF oznacza, że zostały spełnione wszystkie warunki przeprowadzenia podziału określone w planie podziału, o których bank informował (...) w raportach bieżących" - czytamy w komunikacie.Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 14 września podała, że nie zgłosiła sprzeciwu co do zamiaru nabycia przez BNP Paribas mniejszościowego pakietu akcji Raiffeisen Bank i zezwoliła na podział przejmowanego banku.

Wydanie tej decyzji stanowiło warunek zawieszający realizację pakietu transakcji, w wyniku których podstawowa działalność Raiffeisen Bank Polska SA ma zostać przeniesiona w drodze podziału do Banku BGŻ BNP Paribas, a następnie pozostała po podziale część Raiffeisen Bank Polska, obejmująca w szczególności portfel kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej oraz stosunki prawne związane z pełnieniem przez Raiffeisen Bank Polska funkcji depozytariusza oraz likwidatora funduszy FinCrea, zostanie połączona transgranicznie z Raiffeisen Bank International AG, na skutek czego aktywa i zobowiązania Raiffeisen Bank Polska SA przeniesione zostaną na oddział Raiffeisen, który będzie kontynuować obsługę dotychczasowych klientów RBPL.

KE nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego przejęcia

W kwietniu 2018 r. Grupa BNP Paribas zawarła porozumienie z Raiffeisen Bank International w sprawie nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Plan podziału RBPL został uzgodniony i podpisany 28 kwietnia, zaś 24 sierpnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGŻ BNP Paribas podjęło uchwały w sprawie podziału RBPL. W lipcu br. Komisja Europejska nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego przejęcia, co również było jednym z warunków przeprowadzenia transakcji.

Czytaj także: Bank BGŻ BNP Paribas przejmuje podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska. Jest zielone światło od KNF >>>

W końcu sierpnia prezes BGŻ BNP Paribas Przemysław Gdański podtrzymał plan finalizacji przejęcia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska (RBPL) z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów w IV kwartale br.Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: