Podziel się swoim biznesem

Bankowość / Finanse i gospodarka

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządzający programem JEREMIE uruchomi Fundusz Kapitału Podwyższonego Ryzyka, który będzie nabywał akcje i udziały małych firm. Inwestycja przewidziana jest na nie więcej niż 5 lat, wsparcie w tej formie może wynieść od 300 tys. do 1,5 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządzający programem JEREMIE uruchomi Fundusz Kapitału Podwyższonego Ryzyka, który będzie nabywał akcje i udziały małych firm. Inwestycja przewidziana jest na nie więcej niż 5 lat, wsparcie w tej formie może wynieść od 300 tys. do 1,5 mln zł.

Fundusz będzie nabywał i obejmował papiery wartościowe emitowane przez firmy we wczesnej fazie rozwoju (seed) lub w fazie rozruchu (start-up), w szczególności akcje spółek akcyjnych oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. BGK jako inwestor publiczny obejmie nie więcej niż 49 proc. liczby wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych. Pozostałe minimum 51 proc. certyfikatów nabędą inwestorzy prywatni.

Cały artykuł "Fundusze europejskie - jak szukać, żeby znaleźć? (99): Zysk za udziały" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego - 2014/06"

hp

 

Udostępnij artykuł: