Podzielone opinie to efekt ogólnej niepewności (sonda aleBank.pl – listopad 2014)

Finanse i gospodarka / Raporty / Tylko u nas / Wiadomości

Miniony miesiąc upłynął pod znakiem wyborów samorządowych - wczoraj zakończyła się dogrywka - i zamieszania wokół ich wyników. Nie zmienia to faktu, że spolaryzowanie rezultatów naszej sondy zdaje się potwierdzać społeczne odczucia co do niepewności sytuacji ekonomicznej, tyleż zależnej od czynników zewnętrznych, co rzutującej na nasze tu i teraz.

Wszyscy pamiętamy powrót premier Ewy Kopacz ze szczytu klimatycznego w Brukseli i komunikat, że obroniła ceny energii w naszych domach. Na ile skutecznie i trwale, pokaże czas, zwłaszcza że skala wyzwań, jakie stoją przed polską energetyką, sprawia, że 2030 to już za chwilę. To jednak osobna kwestia.

141130.sondaz.alebank.pl.2014.11.czy.ustalenia.szczytu.klimatycznego.podtrzymaja.wzrost.gospodarczy

My postawiliśmy pytanie: Czy ustalenia szczytu klimatycznego podtrzymają wzrost gospodarczy? Pytanie w odniesieniu do gospodarki w 70 proc. opartej na energii wytwarzanej z węgla jak najbardziej zasadne. Okazuje się, że relatywnie znaczna część ankietowanych podziela optymizm części polityków w tym względzie, czego dowodzi 37 proc. odpowiedzi twierdzących. Cóż z tego jednak, skoro aż 55 proc. uczestników sondażu była przeciwnego zdania? Obrazu nie czyni jaśniejszym wysoka – 8 proc. odpowiedzi – liczba nieposiadających wyrobionej opinii na powyższy temat.

Jeszcze wyraźniejszy, acz zrównoważony podział opinii zarysował się w odniesieniu do pytania drugiego. Przypomnijmy, że brzmiało ono: Czy słabnący złoty pomoże eksportowi? Przeciwstawne opinie ankietowanych okazały się niemal symetryczne, skoro 46 proc. respondentów odpowiedziało tak, podczas gdy 50 było odmiennego zdania.

141130.sondaz.alebank.pl.2014.11.czy.slabnacy.zloty.pomoze.eksportowi

Zawirowania w strefie euro, niepokoje za naszą wschodnią granicą i wzajemne sankcje UE-Rosja, nie zachwiały podstawami naszego eksportu, lecz budzą zrozumiałe obawy. Zwłaszcza że komponenty do zaawansowanych technologicznie artykułów i dóbr eksportowych importujemy ze strefy euro właśnie, zaś poszukiwanie nowych rynków zbytu dla naszych płodów rolnych generuje dodatkowe koszty np. w transporcie. Tylko 4 proc. ankietowanych nie posiada wyrobionej opinii.

Spadki wartości rodzimej waluty nie są zresztą tak jednoznaczne, skoro przed kilkoma dniami była ona szczególnie mocna względem dolara. Dziękując Państwu za udział w badaniu, zachęcamy do udziału w ostatniej już w kończącym się 2014 r. sondzie.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl.

Mit

Udostępnij artykuł: