Pogarszają się nastroje konsumentów

Raporty

W sierpniu wskaźnik nastrojów konsumentów (Penkon) obniżył się o ponad 6 punktów (z - 3,1 do - 9,4 pkt.). O obniżeniu jego wartości zadecydowały pogarszające się opinie o gospodarce w wymiarze makro - poinformował Pentor Research International.  

W sierpniu wskaźnik nastrojów konsumentów (Penkon) obniżył się o ponad 6 punktów (z - 3,1 do - 9,4 pkt.). O obniżeniu jego wartości zadecydowały pogarszające się opinie o gospodarce w wymiarze makro - poinformował Pentor Research International.  

O 10 pkt. proc. pogorszyła się ocena netto aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, o 12 pkt. proc. ocena netto porównania obecnej sytuacji gospodarczej z sytuacją sprzed roku oraz o 6 pkt. proc. zmniejszył się wskaźnik prognoz netto, czyli przewidywań, że za rok stan ekonomiki kraju będzie lepszy niż obecnie. W konsekwencji wskaźnik syntetyczny percepcji ekonomicznej sytuacji kraju zmalał o prawie 10 pkt. proc., z - 3,7 do - 13,2. To najgorszy rezultat od lutego br. - stwierdza Pentor. Ciekawe jest, że zdecydowanemu pogorszeniu opinii o stanie i perspektywach polskiej gospodarki towarzyszy tylko niewielki spadek wiary w możliwości gospodarki. O tym, ze Polacy sami mogą sobie poradzić z z problemami gospodarczymi przeświadczonych jest 56 proc. badanych, o 1 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem. Wzrosło z 67 do 70 proc. poparcie dla przemian dokonujących się w Polsce po 1989 r.

Wskaźnik optymizmu gospodarstw domowych zmniejszył się o 3 pkt. proc., z - 2,4 do - 5,5. Zmalał odsetek oceniających stan swych finansów jako lepszy niż przed rokiem (z 17 do 13 proc.) oraz wzrosła liczba obawiających się pogorszenia swej sytuacji finansowej w ciągu najbliższego roku (z 15 do 18 proc.). Spolaryzowane są opinie o sile złotego. Połowa ankietowanych uważa, że zyskuje bądź jest stabilny, a druga połowa, że traci na wartości.

Według Pentor, pogorszenie wskaźników nastrojów konsumenckich to efekt dyskusji o kłopotach budżetowych, a głównie zapowiedzi podwyższenia w roku przyszłym stawki VAT do 23 proc.

Badanie zrealizowane zostało w dniach 12-17 sierpnia 2010 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3,1 proc., przy wiarygodności oszacowania równej 95 proc.

Udostępnij artykuł: