Pogorszenie bieżących i przyszłych nastrojów konsumenckich w sierpniu

Gospodarka

W sierpniu odnotowano pogorszenie zarówno bieżących, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich - podał w środę GUS.

inwestor kreślący wykres
Fot. stock.adobe.com/taa22

W sierpniu odnotowano pogorszenie zarówno bieżących, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich - podał w środę GUS.

.@GUS_STAT: w sierpniu odnotowano pogorszenie zarówno bieżących, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich #BWUK #WWUK #GUS

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -15,2 i był o 1,8 pkt proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju

GUS podaje, że spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. Spadek wystąpił także dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Natomiast poprawiły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

W odniesieniu do sierpnia 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 23,4 pkt proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 2,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -16,5.

Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki.

Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju

GUS podaje, że największy spadek odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.

W sierpniu WWUK osiągnął wartość o 20,4 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r. 

GUS: wg 16 proc. badanych sytuacja epidemiologiczna to duże zagrożenie dla ich sytuacji finansowej

W sierpniu 16 proc. badanych ocenia, że sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla osobistej sytuacji finansowej - podał także w środę GUS.

Przeciętne zagrożenie odczuwa 41,2 proc. odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 26,0 proc., natomiast brak zagrożenia stwierdziło 16,8 proc. respondentów.

Spośród osób pracujących (a takich jest 60,6 proc. respondentów), zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 4,6 proc. respondentów. W przypadku wariantów odpowiedzi „możliwe” i „raczej nie” odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio: 17,9 proc. oraz 39,0 proc. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw, wynosi 35,8 proc.

GUS podał, że według 54,2 proc. respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce. Przeciętne zagrożenie dla gospodarki odczuwa 40,1 proc. odpowiadających na pytania. Małe zagrożenie deklaruje 5,0 proc., natomiast brak zagrożenia stwierdziło zaledwie 0,7 proc. respondentów. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: