Pogorszenie nastrojów przed decyzją RPP

Komentarze ekspertów

Rynki ponownie obawiają się o światową koniunkturę. W obszarach objętych najbardziej ambitną polityką monetarnego łagodzenia doniesienia z gospodarek nie nastrajają optymistycznie. W Stanach Zjednoczonych dane są nadal zmienne, co podtrzymuje wysokie prawdopodobieństwo recesji w horyzoncie 1-2 lat.

Ostatnie godziny handlu to znaczne pogorszenie nastrojów na rynkach wywołane wzrostem obaw o kondycję światowej gospodarki. Inwestorzy nie zwiększyli oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, pomimo generalnie lepszych odczytów z gospodarki. Nadal wyższe, niż 50 proc. prawdopodobieństwo wzrostu stopy funduszy federalnych do 0,75 proc. gracze sytuują dopiero na grudzień. Wzrost awersji do ryzyka można przypisywać gorszym publikacjom z Europy. Indeksy PMI, zarówno dla przemysłu, jak i, odtajniony wczoraj, dla usług, okazały się niepokojąco słabsze od szacunków. Spadły także zamówienia przemysłowe w Niemczech. Mające wyraźnie opóźniony charakter w stosunku do koniunktury, lepsze od prognoz dane o sprzedaży detalicznej za luty i o produkcji przemysłowej z Niemiec, niewiele mogą w tej sytuacji zmienić. Perspektywy koniunktury w strefie euro na II kw. są ponownie nie najlepsze.

W tym środowisku złoty pozostaje mocną walutą, choć, co nie może dziwić, we wtorek deprecjonował. Biorąc pod uwagę skalę spadku apetytu na ryzyko i wydźwięk poniedziałkowego raportu Moody’s, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby kursy były obecnie i 2-3 grosze wyżej. Polska waluta straci jednak jeszcze na wartości w horyzoncie końca tygodnia.

Czynnikiem wpływu na złotego w bardzo krótkim terminie jest dzisiejsza decyzja i komunikat Rady Polityki Pieniężnej po posiedzeniu w sprawie stóp procentowych. Szanse na spadek oprocentowania są znikome. Ważniejsze będzie jak Rada ustosunkuje się do ostatnich zmian w polityce monetarnej wprowadzonych przez Europejski Bank Centralny oraz wahań na rynkach finansowych. Czy dojdzie do złagodzenia stanowiska i podtrzymania oczekiwanej w dużym stopniu przez rynek obniżki stóp w horyzoncie III kw.? Czy może Rada podtrzyma ocenę braku potrzeby cięcia, które w obecnej sytuacji przyniosłoby więcej szkody, niż pożytku? W tym pierwszym przypadku złoty zareaguje osłabieniem, w tym drugim wpływ będzie neutralny lub pozytywny. Ważniejsze i tak są czynniki o charakterze globalnym i szeroko pojęte nastawienie do ryzyka.

Wieczorem ważna publikacja sprawozdania z posiedzenia Fed w połowie marca. Warto wczytać się w ton komunikatu, tematy dyskusji oraz oceny poszczególnych grup członków Komitetu Otwartego Rynku na temat zatrudnienia, gospodarki i perspektyw odbicia inflacji. Kluczowy w kontekście zmian w polityce monetarnej Stanów Zjednoczonych pozostaje okres w okolicach połowy roku.

Damian Rosiński,
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: