Pół miliarda dla polskich twórców

Firma

Obraz
Fot. stock.adobe.com/slava_samoilenko

Producenci filmowi, twórcy gier komputerowych, właściciele galerii i teatrów będą mogli skorzystać z preferencyjnego finansowania, gwarantowanego środkami z unijnego programu ramowego Kreatywna Europa. Łączna pula środków, jakie zostaną uruchomione przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, wyniesie 530 mln złotych

#Arkadiusz Lewicki: Związek Banków Polskich konsekwentnie wspiera wszelkie działania, skutkujące otwarciem polskiego sektora bankowego na branżę kreatywną #ZBP #EFI @BGK_pl

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe – tą maksymą Alberta Einsteina prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka, rozpoczęła uroczystość podpisania umowy a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, przewidującej udzielenie BGK regwarancji na akcję kredytową skierowaną do podmiotów z sektora kreatywnego i kultury.

To jeden z najszybciej rozwijających się segmentów wspólnego rynku europejskiego, który również i w Polsce ma niesamowity potencjał. – Obecnie w branży kreatywnej funkcjonuje około 3 tysięcy polskich firm, zatrudniających blisko 300 tys. pracowników – zauważyła prezes BGK, wskazując, iż podobnymi zasobami kadrowymi dysponują takie sektory jak hotelarstwo i gastronomia.

Twórcy ważniejsi od górników?

Wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przypomniał z kolei, iż potencjał ekonomiczny twórców porównywalny jest z siłą całego przemysłu wydobywczego. A to dopiero początek: eksperci szacują, że w ciągu nadchodzących dekad udział sektora kreatywnego w PKB wzrosnąć może z 2 do nawet 20 procent. Cóż zatem sprawia, iż tak perspektywiczna i dynamicznie rozwijająca się branża napotyka na poważne problemy z uzyskaniem finansowania?

Zastaw na wartości intelektualnej?

Podstawowym problemem dla osób reprezentujących sektor bankowy jest uzyskanie należytego zabezpieczenia na aktywach o charakterze nienamacalnym, w rodzaju wartości intelektualnej czy praw autorskich, które znacznie trudniej wycenić aniżeli grunty, nieruchomości czy środki trwałe.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi program ramowy UE „Kreatywna Europa”,dedykowany właśnie twórcom, ludziom kultury oraz przedsiębiorcom działającym w szeroko rozumianej branży kreatywnej. Tej ostatniej grupie dedykowany jest instrument finansowy, pozwalający na zapewnienie preferencyjnego kredytowania z gwarancją wspieraną środkami z EFI.

 

Znika luka w finansowaniu firm z obszaru kultury i kreatywności

Dziś Polska dołącza do wąskiego grona państw europejskich, gdzie taki instrument został uruchomiony – zaznaczył Piotr Gliński, przypominając, iż dotychczas na krajowym rynku brakowało finansowania zwrotnego skierowanego specjalnie do podmiotów z dziedziny kultury i kreatywności.  –

Część sektora to światowa czołówka co sobie dobrze radzi na rynku, ale to nie znaczy, że tam nie jest potrzebne wsparcie – dodał minister kultury. Należy bowiem pamiętać, iż rozwój instytucji kultury przekłada się na funkcjonowanie innych dziedzin gospodarki, a ostatecznym efektem tego procesu jest przyrost PKB. Przykładem takiej korelacji jest wpływ właściwie rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego na rozwój turystyki i krajoznawstwa.

– Bez dbałości o ochronę zabytków realizowanego w sposób nowoczesny i kreatywny nie będzie turystyki – nadmienił Piotr Gliński.

Wiedźmin wyznaczył szlak

Umowa z EFI nie jest jedyna formą wsparcia sektorów kreatywnych: również w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju poświęcono temu obszarowi sporo miejsca, zaś efektem działań podjętych przez rząd są procedowane właśnie projekty nowych regulacji w zakresie chociażby zachęt dla branży audio-video czy ulg podatkowych dla polskich producentów gier komputerowych, którzy co najmniej od czasu „Wiedźmina” wyrastają na globalnych potentatów.

Nawiązując do umowy parafowanej pomiędzy BGK a EFI minister kultury podkreślił, iż sukcesem tego przedsięwzięcia warunkowany jest zaangażowaniem rodzimego sektora bankowego. – Cieszy, że wiodące polskie banki wykazały zainteresowanie instrumentem – stwierdził Piotr Gliński.

Cztery programy ramowe w zasięgu ręki

Dziedzictwo narodowe to jedno z najważniejszych aktywów, najważniejszych dóbr – podkreślił Roger Havenith, wiceprezes EFI. Zwrócił on uwagę na fakt, iż rozwój sektorów kultury i kreatywnego przynosi korzyści nie tylko natury stricte ekonomicznej. – Kultura jest podstawą zrozumienia naszego społeczeństwa, podstawą dialogu – wskazał Roger Havenith.

Dlatego EFI liczy na upowszechnienie wiedzy o nowych instrumentach. – Naszym celem jest dotarcie z tym mechanizmem do szerokiego grona zainteresowanych – powiedział wiceszef EFI. Przypomniał on również, że nasz kraj aktywnie korzysta ze środków dostępnych w ramach innych programów ramowych UE, czyli Cosme, EaSI oraz Horyzont 2020.

Zawarcie umowy na wykorzystanie instrumentu finansowego dostępnego w ramach Kreatywnej Europy oznacza, że Polska staje się uczestnikiem wszystkich czterech programów ramowych, dostępnych w obecnej perspektywie.

Na zakończenie konferencji dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Arkadiusz Lewicki przekazał na ręce prezes BGK list od prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza. – Związek Banków Polskich konsekwentnie wspiera wszelkie działania, skutkujące otwarciem polskiego sektora bankowego na branżę kreatywną –  zadeklarował Arkadiusz Lewicki.

Udostępnij artykuł: