Polacy bardziej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej

Finanse osobiste

Co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce definiuje swoją sytuację materialną jako dobrą albo bardzo dobrą, wynika z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Fot. Pixabay.com

Co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce definiuje swoją sytuację materialną jako dobrą albo bardzo dobrą, wynika z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Coraz więcej gospodarstw domowych ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą. Wzrost zamożności Polaków potwierdzają dane statystyczne. #GUS #dochody #finanse

Gospodarstw domowych określających swoją sytuację jako raczej złą lub złą jest znacznie mniej bo tylko 13 proc.W porównaniu z poprzednim badaniem zwiększył się odsetek gospodarstw domowych pozytywnie oceniających swoją sytuację materialną (poprzednio 28,5 proc. gospodarstw domowych oceniało swoją sytuację materialną jako dobrą albo bardzo dobrą, a 16 proc. jako raczej złą lub złą).

Dobra sytuacja na rynku pracy

Subiektywne odczucia potwierdzają dane statystyczne świadczące o wzroście zamożności Polaków. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł w 2016 roku 1475 zł i był realnie wyższy o 7 proc. od dochodu z roku poprzedniego.- Tak wysokiej dynamiki zmian nie notowano przez ostatnie sześć lat, a w pierwszej połowie 2017 roku odnotowano dalszy wzrost dochodu rozporządzalnego w tempie 8 proc. r/r. - mówi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej. - Bez wątpienia sprzyjająca gospodarstwom domowym sytuacja na rynku pracy potwierdzona przez obniżające się bezrobocie i wzrost wynagrodzeń, a także wprowadzenie w 2016 roku świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+ wsparły wzrost zamożności Polaków. 
Udostępnij artykuł: