Polacy bardziej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej

Finanse osobiste

Fot. Pixabay.com

Co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce definiuje swoją sytuację materialną jako dobrą albo bardzo dobrą, wynika z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Coraz więcej gospodarstw domowych ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą. Wzrost zamożności Polaków potwierdzają dane statystyczne.

Gospodarstw domowych określających swoją sytuację jako raczej złą lub złą jest znacznie mniej bo tylko 13 proc.

W porównaniu z poprzednim badaniem zwiększył się odsetek gospodarstw domowych pozytywnie oceniających swoją sytuację materialną (poprzednio 28,5 proc. gospodarstw domowych oceniało swoją sytuację materialną jako dobrą albo bardzo dobrą, a 16 proc. jako raczej złą lub złą).

Dobra sytuacja na rynku pracy

Subiektywne odczucia potwierdzają dane statystyczne świadczące o wzroście zamożności Polaków. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł w 2016 roku 1475 zł i był realnie wyższy o 7 proc. od dochodu z roku poprzedniego.

– Tak wysokiej dynamiki zmian nie notowano przez ostatnie sześć lat, a w pierwszej połowie 2017 roku odnotowano dalszy wzrost dochodu rozporządzalnego w tempie 8 proc. r/r. – mówi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej. – Bez wątpienia sprzyjająca gospodarstwom domowym sytuacja na rynku pracy potwierdzona przez obniżające się bezrobocie i wzrost wynagrodzeń, a także wprowadzenie w 2016 roku świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+ wsparły wzrost zamożności Polaków.