Polacy ciężko pracują, ich oszczędności leniuchują – może to zmienić fundusz oszczędnościowy

Finanse i gospodarka

68% ankietowanych posiadających oszczędności ma świadomość, że oprocentowanie lokat bankowych jest najniższe od lat. Zarazem 63% deklaruje, że rozważy przeniesienie środków do produktu z szansą na 5% rocznie przy 5-letnim okresie oszczędzania, jeśli zaoferuje go znana instytucja finansowa*. Taki produkt właśnie pojawił się na rynku – to Aviva Oszczędnościowy, nowa kategoria funduszu na czasy niskich stóp procentowych.

68% ankietowanych posiadających oszczędności ma świadomość, że oprocentowanie lokat bankowych jest najniższe od lat. Zarazem 63% deklaruje, że rozważy przeniesienie środków do produktu z szansą na 5% rocznie przy 5-letnim okresie oszczędzania, jeśli zaoferuje go znana instytucja finansowa*. Taki produkt właśnie pojawił się na rynku – to Aviva Oszczędnościowy, nowa kategoria funduszu na czasy niskich stóp procentowych.

Polakom trudno pogodzić się z tym, że gdy oni ciężko pracują, ich pieniądze przynoszą tylko 1-2 proc. rocznie. Zarazem trudno jest wybrać alternatywę, skoro bezpieczne fundusze przynoszą niewiele więcej od lokat, a na rynku akcji panuje trudna do zaakceptowania zmienność. Coraz więcej oszczędności, ponad 600 mld zł, Polacy przechowują pasywnie w bankach, na lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Koncepcja funduszu oszczędnościowego może stać się w tych warunkach atrakcyjna dla klientów, którzy chcą, by przynajmniej część ich pieniędzy przynosiła realne, stabilne zyski – mówi Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI.

Aviva Oszczędnościowy daje możliwość uzyskania średniorocznej stopy zwrotu przewyższającej o 5 punktów procentowych podstawową stopę NBP (obecnie wynosi 1,5%) w okresie każdych kolejnych 3 lat. Fundusz przeznaczony jest dla klientów, którzy są gotowi zainwestować oszczędności na co najmniej 5 lat, akceptując poziom ryzyka opisany w prospekcie informacyjnym. Pierwsza wpłata wynosi minimum 1 000 zł, kolejne można wnosić w dowolnym momencie – co najmniej 100 zł (50 zł przez internet). Aviva Oszczędnościowy jest dostępny jako subfundusz nowego funduszu inwestycyjnego Aviva Investors TFI oraz w ramach polisy inwestycyjnej Multibonus, oferowanej przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Środki wpłacane do funduszu są lokowane w jednostki funduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund, przy czym ryzyko kursowe jest zniwelowane poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów zabezpieczających. Klient nie ponosi żadnych opłat przy wpłacie i wypłacie środków. Całkowita opłata za zarządzanie funduszem wynosi 1,51% rocznie i jest uwzględniana w wycenie jednostek. 

W działaniach promocyjnych uczestniczy Małgorzata Kożuchowska. Nowy fundusz można aktualnie kupić online na stronie AvivaInvestors24.pl, przez telefon, u agentów ubezpieczeniowych Avivy oraz w sieci Expandera.

W 2014 roku Aviva Investors, inwestycyjne ramię grupy Aviva, rozpoczęło wprowadzanie funduszy, które lepiej odpowiadają na oczekiwania klientów w obecnej sytuacji rynkowej.

Badania przeprowadzone w wielu krajach pokazują, że ludzie postrzegają produkty inwestycyjne w bardzo prosty sposób – poprzez cel, który chcą osiągnąć. Inwestorzy nie chcą wybierać między funduszami akcji, zrównoważonymi i bezpiecznymi oraz przenosić środków między nimi w ślad za zmianami na rynku. Najczęściej wymieniają trzy cele: osiągnięcie zysku o kilka punktów procentowych wyższego niż na lokatach bankowych, ochronę oszczędności przed inflacją oraz uzyskanie stabilnych dochodów, uzupełniających domowy budżet – mówi Marek Przybylski.

Odpowiedzią jest nowa rodzina funduszy, zwana Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS). Jako pierwszy został wprowadzony fundusz AIMS Target Return Fund, który daje szansę na uzyskanie zysku przewyższającego o 5 punktów oprocentowanie na rynku pieniężnym. Jego odpowiednikiem na polskim rynku jest właśnie Aviva Oszczędnościowy. Zarządzający funduszem AIMS Target Return Fund dobierają szereg strategii inwestycyjnych na całym świecie, które mają ze sobą współgrać w dążeniu do realizacji celu, niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach. Nie są związani innymi puntami odniesienia (benchmarkami). Bardzo dużą wagę przywiązują do kontroli ryzyka. Prognozy ekonomiczne i pomysły inwestycyjne to efekt pracy zespołowej specjalistów Aviva Investors z Londynu, Warszawy, Paryża, Chicago, Toronto i Singapuru.

Portfel funduszu składa się z trzech zasadniczych części:

  • inwestycje realizujące strategie rynkowe, czyli wynikające z cyklu koniunkturalnego
  • inwestycje oportunistyczne, bazujące na pojawiających się okazjach
  • inwestycje ograniczające poziom ryzyka, czyli działające w trudnych warunkach rynkowych, gdy nie sprawdzają się racjonalne prognozy.

Fundusz rozpoczął działalność 1 lipca 2014 r. i od tego czasu z nadwyżką realizuje cel inwestycyjny, mimo wielu zawirowań na rynkach – stopa zwrotu w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania wyniosła 7,94%.

* Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1 606 dorosłych Polaków, deklarujących posiadanie oszczędności powyżej 1 000 zł. Badanie zrealizowane w dniach 30.10-5.11.2015 techniką CAWI na panelu internetowym Epanel.pl przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Aviva Investors TFI.

Źródło: Aviva

Udostępnij artykuł: