Polacy doceniają lokaty

Bankowość

Polacy powoli przekonują się do oszczędzania. W kwietniu br. już co piąty Polak uważa oprocentowanie lokat za atrakcyjne i związku z tym deklaruje, że jest skłonny powierzyć swoje pieniądze bankom aż na piętnaście miesięcy - to aż o trzy miesiące więcej niż miesiąc wcześniej.  

W kwietniu 6,2 proc. badanych deklarowało posiadanie wolnych środków, którymi zamierza dysponować w kolejnym miesiącu. Oznacza to poprawę o 2,8 proc. w porównaniu do marca. Znacznie wzrosła także średnia kwota wolnych środków przeznaczana na oszczędności – z 18,2 tys. zł do 30,2 tys. zł. Udział osób deklarujących brak wolnych środków zmniejszył się o 2 proc. i osiągnął poziom 67 proc. W bankach Polacy ulokowali średnio 18,9 tys. zł, o ponad 1,5 tys. zł więcej niż w marcu. Temu wzrostowi towarzyszy wzrost o 4,4 proc. odsetka osób uważających bieżące oprocentowanie banków za atrakcyjne. Łącznie zadowolonych z oprocentowania jest 20 proc. respondentów, co jest najlepszym wynikiem wszystkich edycji Badania Oszczędności Polaków Getinu. W niczym to jednak nie zmienia sytuacji, że dla 63 proc. oprocentowanie jest nieatrakcyjne, choć odsetek niezadowolonych nieznacznie się obniżył  – o 1,6 proc. (łącznie, w porównaniu do grudnia 2013r., ten udział spadł o ponad 6 proc.). 

140509.polacy.01.450x140509.polacy.02.450x

Jakie oprocentowanie spełniłoby oczekiwania Polaków? Badanie Oszczędności Getinu wskazuje, że minimalne oprocentowanie produktu depozytowego powinno osiągnąć poziom 4,54 proc., zaś maksymalny okres lokowania środków nie powinien przekroczyć 15,5 miesiąca (jeszcze w marcu ten deklarowany okres wynosił 9,5 miesiąca). Tymczasem w kwietniu przeciętne oprocentowanie, jakie ankietowani mieli do dyspozycji na już posiadanych produktach depozytowych wynosiło 2,71 proc., a średni okres trwania lokaty 5,6 miesięcy.

140509.polacy.03.450x

Zainteresowanie lokatami jako sposobem na ulokowanie oszczędności deklaruje 80,7 proc. respondentów. W porównaniu do marca, o 0,8 proc. mniej Polaków wybrało oszczędności w bankach (66,3 proc. wobec 71 proc.). Utrzymuje się tendencja, zgodnie z którą w deklaracjach jesteśmy bardziej oszczędni niż w rzeczywistości.

140509.polacy.04.450x

 – Siódma edycja badania oszczędności pokazała, że Polacy powoli odzyskują sentyment do oszczędzania. Od początku badania odsetek osób zadowolonych z oprocentowania produktów oszczędnościowych nie był jeszcze tak wysoki. Co piąty ankietowany uważa, że oprocentowanie które oferują banki jest dla niego atrakcyjne. Niemniej jednak ciągle występuje znaczna różnica między tym, czego Polacy oczekują, a co faktycznie dostają. Nie chodzi wyłącznie o wysokie oprocentowanie, bo to w naturalny sposób będzie motywowało każdego do ulokowania pieniędzy, ale o stosunkowo długi okres, na który Polacy są skłonni ulokować środki przy akceptowalnym oprocentowaniu. W ubiegłym miesiącu było to 12 miesięcy, obecnie 15 – to pokazuje, że nasze oczekiwania co do atrakcyjnego oprocentowania są bardzo racjonalne i gotowi jesteśmy za lepsze oprocentowanie wydłużać okres deponowania. Co w takiej sytuacji robią banki? Prześcigają się w pozyskiwaniu klientów na rachunki oszczędnościowe, których posiadanie deklaruje połowa osób mających środki ulokowane w bankach. Często skuszeni swobodnym dostępem do oszczędności decydujemy się na takie konto, choć często ze swobodą nie ma ono zbyt wiele wspólnego. Wypłata środków z takiego rachunku często jest płatna i prowizje za takie operacje niekiedy przekraczają 10-15 złotych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przeciętny okres utrzymywania środków na rachunku oszczędnościowym wynosi około dziewięciu miesięcy. Bardzo często nie korzystamy z opcji dostępu do środków, jednak wolimy taką możliwość posiadać. Alternatywą dla takiego wyboru jest lokata na 6 czy 12 miesięcy, która często w bankach jest oprocentowana korzystniej niż środki na rachunku oszczędnościowym. Musimy jednak liczyć się z zamrożeniem środków na pewien czas, choć jak pokazuje badanie, takie decyzje nie powinny być dla klientów banków problematyczne – podsumowuje Marcin Dec, Członek Zarządu Getin Noble Bank.

Źródło: Getin Noble Bank

Udostępnij artykuł: