Polacy dzisiaj gorzej oceniają swoją sytuację finansową niż w 2010 roku

Raporty

Ponad połowa Polaków o średnich i niskich dochodach deklaruje, że ogólna sytuacja finansowa w ich gospodarstwach domowych pogorszyła się w porównaniu do roku 2010 - wynika z badań MillwardBrown SMG/KRC wykonanych dla Akademii Rodzinnych Finansów, programu edukacji finansowej Providenta. 65% Polaków przyznaje, że w ich gospodarstwie domowym nie ma żadnych oszczędności. Połowie osób mających oszczędności (52%) starczyłyby one jedynie na nie więcej niż 2-3 miesiące, aby żyć na dotychczasowym poziomie.

 • Gorsza sytuacja finansowa Polaków niż w roku 2010

 • Tylko co piąty Polak ma oszczędności (21%)
 • 30% Polaków odmawia sobie w tym roku wielu rzeczy, by starczyło im pieniędzy na życie
 • Blisko połowa z nas nie planuje swojego domowego budżetu (46%)
 • 35% rodziców w ogóle nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat finansów
 • 41% Polaków już teraz planuje obniżyć wydatki w 2012 roku

Gorsza sytuacja finansowa niż rok temu…

Ponad połowa Polaków (55%) gorzej ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego w porównaniu do ubiegłego roku.

Pełny artykuł tutaj

Udostępnij artykuł:

Polacy dzisiaj gorzej oceniają swoją sytuację finansową niż w 2010 roku

Polecamy

Ponad połowa Polaków o średnich i niskich dochodach deklaruje, że ogólna sytuacja finansowa w ich gospodarstwach domowych pogorszyła się w porównaniu do roku 2010 - wynika z badań MillwardBrown SMG/KRC wykonanych dla Akademii Rodzinnych Finansów, programu edukacji finansowej Providenta. 65% Polaków przyznaje, że w ich gospodarstwie domowym nie ma żadnych oszczędności. Połowie osób mających oszczędności (52%) starczyłyby one jedynie na nie więcej niż 2-3 miesiące, aby żyć na dotychczasowym poziomie.

 • Gorsza sytuacja finansowa Polaków niż w roku 2010
 • Tylko co piąty Polak ma oszczędności (21%)
 • 30% Polaków odmawia sobie w tym roku wielu rzeczy, by starczyło im pieniędzy na życie
 • Blisko połowa z nas nie planuje swojego domowego budżetu (46%)
 • 35% rodziców w ogóle nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat finansów
 • 41% Polaków już teraz planuje obniżyć wydatki w 2012 roku

Gorsza sytuacja finansowa niż rok temu…

Ponad połowa Polaków (55%) gorzej ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego w porównaniu do ubiegłego roku.

Wśród kobiet, które są głównie odpowiedzialne za domowy budżet, odsetek oceniających gorzej sytuację finansową gospodarstwa domowego wzrósł do 58%. To o ponad 10% więcej niż w latach poprzednich, (46% w 2009 roku i 42% w 2010 roku). Odsetek kobiet oceniających sytuację jako lepszą utrzymał się na poziomie z poprzednich lat (6%).

110919.swiadomosc.01.500x

…a Polacy coraz częściej muszą sobie odmawiać

Na codzienne potrzeby pieniędzy wystarcza 57% Polaków, nie stać ich jednak na większe wydatki. Aż 30% osób musi sobie odmawiać wielu rzeczy, aby starczyło im pieniędzy na życie. Zaoszczędzić może jedynie 7%, a 4% osób pieniędzy nie starcza nawet na najpilniejsze potrzeby. Wzrosła też liczba Polek, które muszę sobie odmawiać wielu rzeczy, aby pieniędzy starczyło na życie (z 23% w 2010 roku do 33% w 2011).

… i ponosić nieprzewidziane wydatki

Niemal połowa Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku poniosła nieprzewidziane wydatki. Najczęściej dotyczyły one zdrowia (30%) czy remontu mieszkania (26%). Konieczność zakupu sprzętu RTV/AGD oraz naprawy samochodu wskazało po 17% osób. W większości przypadków (62%) te wydatki nie były jednak większe niż 2000 złotych, a jedynie 13% Polaków poniosło koszty powyżej 4000 złotych.

Nie potrafimy oszczędzać

65% Polaków przyznaje, że w ich gospodarstwie domowym nie ma żadnych oszczędności. Jedynie 22% osób posiadających oszczędności deklaruje posiadanie kwoty powyżej 4000 złotych. Połowie osób mających oszczędności (52%) nie starczyłyby one na więcej niż trzy miesiące, aby żyć na dotychczasowym poziomie. Na więcej niż trzy miesiące starczyłoby pieniędzy co piątemu respondentowi. 29% Polaków ma problemy z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie.

Pieniądze w 2011 roku udało się odłożyć jedynie blisko co dziesiątemu Polakowi (13%). W ponad 1/3 przypadków (39%) ta kwota nie przekroczyła 1000 złotych. Osoby posiadające oszczędności odkładają je głównie z pieniędzy pozostałych na koniec miesiąca – tak deklaruje 35% badanych. 20% odkłada stałą kwotę na początku miesiąca, a 19% oszczędza małe kwoty w ciągu miesiąca.

110919.swiadomosc.02.500x

Jak sobie z tym radzimy?

W trosce o sytuację finansową swoich gospodarstw domowych Polacy najczęściej deklarują rezygnację z większych zakupów (40%) lub ograniczenie bieżących wydatków (np. na żywność, telefony, opłaty za prąd i gaz – 38%). W 2011 roku aż 17% zadeklarowało podjęcie dodatkowej pracy, a na zaciągnięcie pożyczki lub kredytu decyduje się jedynie 6% respondentów.

Zwiększyła się również liczba kobiet, które deklarują rezygnację z większych zakupów – z 32% w 2010 roku do 44% w 2011. Nie jest jednak tak źle jak podczas kryzysu w 2009 roku, kiedy z takich wydatków rezygnowało aż 68% kobiet.

Nadal brakuje jednak systematyczności w planowaniu budżetu domowego

46% Polaków w ogóle nie planuje budżetu domowego z wyprzedzeniem, a 26% robi to niesystematycznie. Osoby, które deklarują, że zawsze planują domowy budżet (29%) robią to najczęściej miesiąc wcześniej – tak odpowiedziało 67% badanych. Z dnia na dzień planuje wydatki w tej grupie 12%, a 16% z tygodniowym wyprzedzeniem.

Wzrosła także liczba tych kobiet, które deklarują, że zawsze planują domowy budżet (z 23% w 2010 roku do 34% obecnie).

„Pogarszająca się kondycja finansowa już teraz wpływa na nasze plany na rok 2012. Ponad dwukrotnie więcej (16%) kobiet niż mężczyzn (8%) planuje w 2012 roku lepiej zarządzać budżetem domowym. Dlatego podczas bezpłatnych, interaktywnych warsztatów w całej Polsce pokazujemy, jak najefektywniej zarządzać domowymi finansami. Podczas pięciu edycji Akademii Rodzinnych Finansów przeszkoliliśmy już niemal 2500 osób na 61 warsztatach” – mówi Agnieszka Krajnik, ekspertka Akademii Rodzinnych Finansów.

Niemal połowa respondentów deklaruje, że w ich gospodarstwach zdarza się, że wydawane są większe kwoty w sposób spontaniczny bez uprzedniego planowania. Ma to miejsce w ponad 60% przypadków, ale jest to nie częściej niż raz na pół roku.

110919.swiadomosc.03.500x

Potrzeba większej edukacji dzieci na temat finansów

Pomimo że aż 45% Polaków widzi potrzebę edukacji społeczeństwa w kwestii zarządzania budżetem domowym, to 39% w cale nie poszukuje takiej wiedzy, a 45 % wykorzystuje jedynie swoje własne doświadczenie w zarządzaniu budżetem. Niektórzy korzystają także z porad rodziny i znajomych (15%). Jedynie 4% osób szuka informacji na ten temat w Internecie, książkach i poradnikach lub na specjalistycznych szkoleniach.

35% rodziców w ogóle nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat finansów, a połowa z tych, którzy prowadzą takie rozmowy, robi to rzadziej niż raz w miesiącu lub sporadycznie. Wśród samych kobiet obniżyła się częstość rozmawiania z dziećmi o finansach w porównaniu z zeszłym rokiem – 31% kobiet nie rozmawia na ten temat, w porównaniu z 23% w 2010 roku.

„Spadek liczby rozmów z dziećmi na temat finansów może być spowodowany pogarszającą się sytuacją finansową gospodarstw i koniecznością odmawiania sobie wydatków innych niż te, które ponosimy na co dzień. Dlatego powinniśmy zwracać większą uwagę na edukację finansową naszych dzieci” – dodaje Agnieszka Krajnik.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów CAPI (w domach respondentów) na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku ponad 18 lat i o dochodach gospodarstwa domowego do 3500 zł netto.

Pełny raport tutaj

Udostępnij artykuł: