Inwestujemy: Polacy jadą na kredytach

KF 2009.09-10 (wrzesień - październik 2009)

Polacy zalegają ze spłatą kredytów bankowych, z opłatami za mieszkanie, telefony komórkowe. Kłopoty z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań kredytowych ma coraz więcej osób, na co wpływa m.in. pogarszająca się sytuacja na rynku pracy. Jeśli bezrobocie wzrośnie, to wartość zagrożonych kredytów także (szacuje się, że wartość ich wynosi obecnie 30-40 mld zł).

Bogdan Sadecki

Coraz częściej Polacy zalegają z opłatami z podstawowymi opłatami za czynsz, energię i z rachunkami za telefony komórkowe. Najbardziej skomplikowana jest jednak sytuacja z kredytami. Kłopoty z uiszczaniem płatności na czas mają częściej mężczyźni niż kobiety. Najbardziej nieterminowymi klientami (osoby, które zalegają z płatnościami powyżej 60 dni) są ci z województw śląskiego i mazowieckiego. Są to m.in. niespłacone opłaty leasingowe, opłaty za media i czynsz, kredyty, pożyczki, usługi telekomunikacyjne.

Na koniec czerwca 2009 r. ok. 1,4 mln osób (ok. 15 proc. wszystkich kredytobiorców) nie uregulowało ich w terminie i jest to o 200 tys. więcej niż w ubiegłym roku (szacunki Biura Informacji Gospodarczej). ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: