Polacy lepiej zabezpieczeni finansowo

Finanse i gospodarka

Genworth opublikował wyniki najnowszej edycji corocznego badania Genworth Customer Focus, mierzącego subiektywne poczucie bezpieczeństwa finansowego Polaków.

„Przełomowym wynikiem, oprócz rosnącego optymizmu wśród Polaków, jest wydłużenie okresu, w jakim jesteśmy w stanie utrzymać się po utracie pracy. To efekt odkładanych przez Polaków oszczędności” – przyznaje Aneta Podyma, dyrektor zarządzający Genworth w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

Duża część respondentów coraz aktywniej zabiega o swoje finansowe bezpieczeństwo. Część z nich nie czuje się jeszcze na tyle stabilnie, by podjąć poważne życiowe zobowiązania i związane z nimi ryzyko. Wielu unika jednak tego ryzyka korzystając z ubezpieczeń. W porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie wzrósł odsetek respondentów, którzy deklarują, że są ubezpieczeni na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujących trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć i inwalidztwo (z 47 proc. w roku 2013, do 57 proc. w roku 2014). Wzrósł też odsetek osób ubezpieczonych na życie.

Niestety, zaledwie co dziesiąty badany korzysta z ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby, utraty pracy i płynności finansowej.

 Żródło:PIU

Udostępnij artykuł: