Polacy mają zaufanie do przelewów internetowych

Polecamy

Według badania przeprowadzonego przez serwis płatności automatycznych bm.pl*, Polacy ufają bezpieczeństwu płatności online (60%) i coraz częściej płacą rachunki przez Internet (66%). Płacenie online docenia szczególnie młodsza grupa respondentów - aż 82% z nich reguluje faktury właśnie za pośrednictwem Internetu. Nadal jednak wielu z nas zapomina o terminowym regulowaniu faktur.

Według badania przeprowadzonego przez serwis płatności automatycznych bm.pl*, Polacy ufają bezpieczeństwu płatności online (60%) i coraz częściej płacą rachunki przez Internet (66%). Płacenie online docenia szczególnie młodsza grupa respondentów - aż 82% z nich reguluje faktury właśnie za pośrednictwem Internetu. Nadal jednak wielu z nas zapomina o terminowym regulowaniu faktur.

Chociaż wielu Polaków nadal korzysta z tradycyjnych sposobów płatności, regulując rachunki na poczcie (26%) lub też w instytucjach finansowych, takich jak banki lub kasy oszczędnościowe (15%), większość z nas - a konkretnie aż dwie trzecie - płaci już rachunki za pośrednictwem sieci. Taki sposób płatności jest dla nas nie tylko wygodny i oszczędny. Polacy zapytani o to, czy uważają regulowanie faktur online za bezpieczne, w większości odpowiadające twierdząco (60%). Przeciwnego zdania jest co piąty polski ankietowany. Wśród grupy młodszej bezpiecznie czuje się aż trzy czwarte respondentów. Z kolei na wsi z podobnym stwierdzeniem zgodziła się zaledwie połowa badanych.

Bezpieczeństwo okazuje się być jednym z podstawowych czynników, które decydują o tym, że płacimy rachunki za pośrednictwem Internetu. Wszystkie grupy, które mają zaufanie do przelewów online, przodują w statystykach dotyczących właśnie tego sposobu płatności. Mężczyźni regulując więc faktury online częściej niż kobiety, młodsza grupa wyprzedza starszą, a mieszkańcy metropolii - osoby zamieszkujące wsie oraz mniejsze i średnie ośrodki.

Pomorzanie nie boją się płacić online

Badanie przeprowadzone przez serwis płatności automatycznych bm.pl pozwala również wskazać województwa, których mieszkańcy najczęściej płacą rachunki online i uważają, że jest to bezpieczny proces. Okazuje się, że prym w tej kategorii wiodą Opolanie, Lubuszanie oraz Pomorzanie. To właśnie w tych regionach zaufanie do płatności online jest najwyższe. Przekonanie o tym, że regulowanie faktur za pośrednictwem sieci nie wiąże się z ryzykiem, skłania także mieszkańców wymienionych województw do częstszego płacenia rachunków online - decydują się na to zarówno Opolanie (83%), Lubuszanie (77%), jak również mieszkańcy Trójmiasta (84%) czy Szczecina (79%).

Płacimy tylko wtedy, gdy pamiętamy

Samodzielne opłacanie rachunków, nawet za pośrednictwem Internetu, bywa jednak czasochłonne. Dane zebrane przez bm.pl wskazują, że 5 rachunków i więcej ma do zapłacenia siedmiu na dziesięciu (70%) mieszkańców polskich metropolii. 85% Polaków poświęca natomiast około godziny miesięcznie na płacenie rachunków. 13% z nas zajmuje to nawet powyżej jednej do dwóch godzin na miesiąc.

Sytuacja ta sprawia, że nasza pamięć jest coraz bardziej obciążona kwestią opłacania faktur, co bywa dla nas denerwujące. 58% Polaków deklaruje już, że nie lubi myśleć o rachunkach (wśród pań odsetek ten sięga 61%), zaś ponad jedna trzecia badanych (34%) chciałaby, aby ktoś pomógł im pilnować terminów płatności i regulował rachunki za nich, aby więcej o nich nie zapominali. - Chociaż korzystanie z płatności online skraca czas, jaki spędzamy "ślęcząc" nad rachunkami, istnieją sposoby na jeszcze większą oszczędność. Pomóc może nam robot finansowy, który sam sprawdzi nasze rachunki i ich wysokość, a następnie sfinalizuje przelewy - mówi Anna Maraś, ekspertka z bm.pl.

*Badanie zostało zrealizowane przez jednostkę badawczą ICAN Research na zlecenie Blue Media w dniach 22.07.2015 - 05.08.2015 na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, metodą CATI (1000 wywiadów telefonicznych).

Źródło: Blue Media

Udostępnij artykuł: