Polacy nie bogacą się tak szybko jak Bułgarzy i Słowacy

Finanse osobiste / Gospodarka

Flaga Unii Europejskiej
Fot. Pixabay.com

Europejczycy coraz bogatsi. Eurostat opublikował informacje o finansowych aktywach i pasywach gospodarstw domowych i niekomercyjnych instytucji, działających na rzecz gospodarstw domowych (NPISH) w krajach Unii Europejskiej oraz trzech państw EFTA. Dane dotyczą 2016 roku.

#WitoldGadomski: W Europie Zachodniej majątek finansowy i pasywa rosną wolniej, ale gospodarstwa domowe wciąż są tam znacznie bogatsze nie tylko w wielkościach bezwzględnych, ale też w relacji do #PKB.

W latach 2006-2016 aktywa finansowe w 28 krajach UE wzrosły o 29,3 %, a pasywa o 16,6 %. Mimo kryzysu finansowego, który wydarzył się w roku 2008, a jego skutki były odczuwalne do 2013 roku, aktywa finansowe gospodarstw domowych niemal we wszystkich krajach były w 2016 roku wyższe niż 10 lat wcześniej. Spadły jedynie w Grecji (o 19 %) i we Włoszech (o 1 %).

Ale zadłużenie gospodarstw greckich wzrosło tylko o 10 %, a włoskich o 22 %. Co ciekawe, irlandzkie gospodarstwa domowe, mimo kryzysu, przez który kraj ten przeszedł, zwiększyły aktywa finansowe w ciągu 10 lat o 20 %, a pasywa spadły o 12 %.

Aktywa najbardziej wzrosły w latach 2006-2016 w Bułgarii – przeszło 3-krotnie, na Słowacji (2,7-krotnie), Litwie (2,3-krotnie). W Polsce w tym czasie wzrosły o 89 %. Pasywa najbardziej wzrosły na Słowacji (3,8 razy), w Polsce (2,9 razy) i w Bułgarii (2,5 razy).

Kraje Europy Środkowowschodniej startowały jednak z niskiego poziomu aktywów i długów. W Europie Zachodniej majątek finansowy i pasywa rosną wolniej, ale gospodarstwa domowe wciąż są tam  znacznie bogatsze nie tylko w wielkościach bezwzględnych, ale też w relacji do PKB.  W 2016 roku najwięcej aktywów w relacji do PKB mieli Holendrzy (332 % PKB), Brytyjczycy (329 % PKB) i Belgowie (315 %). Jeszcze więcej mieli Szwajcarzy, którzy nie należą do UE (371 % PKB).

Aktywa finansowe Polaków wyniosły 102 % PKB, Węgrów 129 % PKB, Czechów  115 % PKB, Słowaków 82 % PKB, Rumunów najmniej – 74% PKB.

Również pasywa mieszkańców Europy Środkowowschodniej były wyraźnie niższe niż zachodnich Europejczyków. W Polsce zadłużenie gospodarstw domowych w roku 2016 było odpowiednikiem 37 % PKB.

Aktywa finansowe gospodarstw domowych w UE, to przede wszystkim oszczędności emerytalne (40%),  gotówka i depozyty (30%) i akcje oraz udziały w funduszach inwestycyjnych (25%). Gospodarstwa domowe mniej lokują w papierach dłużnych, pożyczkach i instrumentach pochodnych.

W Polsce przeważa gotówka i depozyty (48%) oraz akcje spółek i udziały funduszy inwestycyjnych (27 %). Relatywnie niewielkie są oszczędności w funduszach emerytalnych (15 % aktywów finansowych – przede wszystkim oszczędności w OFE).

Aktywa i pasywa gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych w 2016 roku w proc. PKB

Kraje Aktywa Pasywa
Unia Europejska 227,1 67,8
Strefa euro 214,1 63,8
Belgia 314,9 63,0
Bułgaria 139,9 29,1
Czechy 115,4 34,1
Dania 297,9 133,2
Niemcy 183,4 53,6
Estonia 116,3 46,1
Irlandia 132,1 55,9
Grecja 146,1 65,6
Hiszpania 185,0 69,1
Francja 229,3 66,1
Chorwacja 124,2 36,7
Włochy 248,0 55,2
Cypr 252,0 141,5
Łotwa 107,9 27,7
Litwa 91,2 29,1
Luksemburg 170,5 65,3
Węgry 129,1 24,7
Malta 245,1 63,8
Holandia 332,5 119,8
Austria 180,9 52,1
Polska 102,8 37,4
Portugalia 206,8 89,7
Rumunia 73,7 22,9
Słowenia 102,2 31,5
Słowacja 82,3 41,1
Finlandia 146,8 72,8
Szwecja 293,4 88,3
Wielka Brytania 329,3 93,3
Islandia 232,4 79,2
Norwegia 143,4 106,7
Szwajcaria 371,1 127,8

Źródło: Eurostat

Udostępnij artykuł: