Polacy pobrali 1,095 mln bonów turystycznych, wykorzystali tylko 321 tys.

Finanse osobiste / Gospodarka

Polacy pobrali dotychczas 1,095 mln bonów turystycznych na kwotę 941 mln, a skorzystali z 321 tys. z nich. Kwota łącznych płatności, dokonanych bonem przekroczyła 235 mln zł, podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

Koronawirus COVID-19 i turystyka
Fot. stock.adobe.com/Natalia Klenova

Polacy pobrali dotychczas 1,095 mln bonów turystycznych na kwotę 941 mln, a skorzystali z 321 tys. z nich. Kwota łącznych płatności, dokonanych bonem przekroczyła 235 mln zł, podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

Obecnie sektor turystyczny dotknięty jest obostrzeniami, związanymi z pandemią. 

Liczba przyznanych bonów: 1,095 mln, wartość przyznanych bonów: 941 mln.

Średnia wartość bonu wydanego uprawnionym to 859 zł.  

W programie bierze udział ok.18 tys. podmiotów turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub turystyczne w Polsce. Lista podmiotów jest otwarta.

Do skorzystania z bonu uprawnionych ok. 6,5 mln beneficjentów świadczenia 500+

Do skorzystania z bonu w wysokości 500 zł uprawnionych jest około 6,5 mln beneficjentów świadczenia 500+, dzieci rodziców pobierających świadczenia opiekuńcze zagranicą oraz wszyscy, którzy nabędą takie prawo do 31 grudnia 2021 roku. Na dzieci niepełnosprawne przysługuje świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł.

Na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) mogą ciągle rejestrować się przedsiębiorcy turystyczni, którzy będą przyjmować płatności bonem. Chodzi o firmy lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski.

Lista podmiotów, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu znajduje się na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny. Z powodu obostrzeń, związanych z pandemią, bony będą mogły być realizowane dopiero po złagodzeniu obostrzeń.

Bonem można płacić do 31 marca 2022 r., ale z usługi będzie można korzystać także po tej dacie.

Turyści złożyli 90 tys. wniosków o zwrot kosztów odwołanych wycieczek

W ciągu sześciu tygodni obowiązywania tzw. tarczy turystycznej do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) ponad 90 tys. wniosków o zwrot kosztów wycieczek złożyli turyści, a ponad 3,1 tys. - organizatorzy imprez turystycznych, którzy zamierzają zwrócić zaliczkowane środki ponad 83 tys. podróżnych, poinformowało także MRPiT.

Organizatorzy złożyli 3 184 wnioski zawierające łącznie dane ponad 83 tys. osób, które zawarły umowę o udział w imprezie turystycznej. Podróżni złożyli 90 337 wniosków.

Wnioski organizatorów opiewają w sumie na 252 mln zł, a wnioski podróżnych na 276  mln zł. Wnioski złożyło 248 organizatorów turystyki.

Turystyczny Fundusz Zwrotów, utworzony został na mocy tzw. tarczy turystycznej (tarczy 5.0) umożliwia organizatorom turystyki oraz podróżnym wypłatę środków wpłaconych na poczet imprez turystycznych, które nie odbyły się ze względu na epidemię COVID-19. Stanowi wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego są dokonywane wypłaty na rzecz podróżnych, którzy nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza.

Czytaj także: Jak nowa ulga w ZUS i bon turystyczny mogą pomóc branży hotelarskiej?

Środki wypłacone z Turystycznego Funduszu Zwrotów mają być spłacane przez firmy w 72 równych ratach miesięcznych od kwietnia 2021 roku i mają być przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Łącznie do dzisiaj Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił ponad 53 mln zł, wypłaty odbywają się codziennie, siedem dni w tygodniu, podano także.

W tarczy turystycznej znalazło się szereg instrumentów dot. wsparcia dla branży turystyczno-estradowej, w tym trzymiesięczne  zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych, należnych za okres od 1 lipca 2020 r. do 31 września 2020 r. (obejmujące m.in. hotelarzy, agentów turystycznych, pilotów i przewodników turystycznych).  Uproszczono także zasady dot. wypłaty świadczenia postojowego dla agentów turystycznych, czy dodatkowego postojowego m.in. dla firm sektora transportu lądowego.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: