Polacy posiadają ponad 33 mln e-kont. Raport NETB@NK za 3 kwartał 2016r.

Raporty

Pomimo zakotwiczenia się na rynku systemów płatności mobilnych, liczba tradycyjnych kart debetowych w ubiegłym roku sukcesywnie rosła. - Pogłoski o śmierci plastikowego pieniądza są mocno przedwczesne – podkreślił wiceprezes Związku Banków Polskich dr Mieczysław Groszek podczas prezentacji wyników najnowszej edycji raportu NETB@NK.

Pomimo zakotwiczenia się na rynku systemów płatności mobilnych, liczba tradycyjnych kart debetowych w ubiegłym roku sukcesywnie rosła. - Pogłoski o śmierci plastikowego pieniądza są mocno przedwczesne – podkreślił wiceprezes Związku Banków Polskich dr Mieczysław Groszek podczas prezentacji wyników najnowszej edycji raportu NETB@NK.

Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku liczba indywidualnych rachunków bankowych dostępnych przez Internet wynosiła 33 mln 8 tys. 985 sztuk. Oznaczało to blisko pięcioprocentowy wzrost w porównaniu z wcześniejszym kwartałem; jeśli wziąć pod uwagę sytuację z września roku 2015, liczba e-kont  zwiększyła się o 8,96 proc. Nieco niższą dynamikę odnotowano jeśli chodzi o rachunki aktywne, gdyż w tym obszarze przyrost nie przekracza 1 procenta na kwartał; oznacza to, iż sporo kont po uruchomieniu nie jest wykorzystywanych bądź też użytkownicy otwierający nowy rachunek rezygnują z używania starego nie likwidując go. Zdaniem wiceprezesa ZBP w pewnej części za taki wynik odpowiadają działania klientów otwierających lokaty oszczędnościowe. produktom oszczędnościowym. - Klienci otwierają nowe konta przy okazji zakładania lokat, a później takie konto przez kolejne trzy miesiące nie funkcjonuje, nie widać na nim operacji – podkreślił dr Mieczysław Groszek. Jego zdaniem, przeszło 15 tys. polskich konsumentów regularnie korzystających z posiadanych rachunków bankowych oznacza doskonały wynik jeśli chodzi o poziom wykorzystania nowoczesnych narzędzi płatniczych.Własne konta posiada również ponad 2 mln 400 tys. polskich firm z sektora MSP, z czego niespełna 1 mln 400 tys. korzysta z owych rachunków przynajmniej raz w miesiącu. - Zdecydowaliśmy się wyróżnić sektor MSP i mikro ponieważ w przypadku średnich i dużych firm praktycznie 100 proc. podmiotów posiada rachunek z dostępem internetowym. Dziś wśród małych i średnich przedsiębiorstw posiadanie e-konta również stało się powszechne – zauważył wiceprezes ZBP.    Dowodem na upowszechnienie się tego produktu wśród najmniejszych graczy na rynku jest  również obniżenie progu płatności gotówkowych w transakcjach B2B do 15 tys. zł wraz z początkiem tego roku. - Kiedyś przeciwnicy obniżenia tego limitu podkreślali, że wiele firm nie ma dostępu do e-konta. Dziś nawet najmniejsze przedsiębiorstwa w większości mają rachunki bankowe, a obniżenie progu płatności gotówkowych może sprawić, że konta otworzą również nieliczni nieubankowieni – wskazał dr Groszek. O tym, że bankowość elektroniczna jest dziś powszechna również w sektorze mikro świadczy średnia liczba przelewów aktywnego klienta. 21 operacji w miesiącu nie da się wytłumaczyć wyłącznie wpłatami podatku czy przelewami do ZUS. - oznacza to, iż firmy rezygnują z gotówki – powiedział wiceprezes ZBP.

O 2,5 proc. obniżyła się natomiast w ostatnim kwartale liczba operacji dokonanych w systemie ELIXIR. Zdaniem wiceszefa ZBP może to być wynikiem coraz powszechniejszego wykorzystania  systemu płatności mobilnych BLIK. Potwierdzeniem tej tezy może być fakt, iż spadek dotyczył wyłącznie transakcji konsumenckich – liczba operacji dokonywanych przez klientów MSP w tym okresie zwiększyła się. - Najlepszy wynik za ostatni rok odnotowaliśmy w przypadku operacji w systemie Express ELIXIR. Ich liczba wzrosła o 10% w 3 kwartale i 82% w ciągu roku – powiedział dr Groszek. Uważa on, iż płatności natychmiastowe powoli stają się symbolem nowoczesności polskiego sektora bankowego, podobnie jak przez ostatnie dwa lata taka nowinką były  zbliżeniówki. - Polski system bankowy nie świeci światłem odbitym w obszarze bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej jest wykorzystywany – i mam nadzieję coraz częściej będzie wykorzystywany do rozwijania w Polsce gospodarki elektronicznej– przypomniał prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. Dowodem na upowszechnienie e-bankingu nad Wisłą może być chociażby liczba wniosków złożonych przez Internet w ramach programu 500+. - Spodziewamy się że infrastruktura bankowa będzie wykorzystywana do kolejnych usług dedykowanych dla różnych grup Polaków. Chcemy, żeby te świadczenia były dostarczane płynnie, szybko, i w tej sprawie jesteśmy gotowi współpracować z różnymi agendami naszego kraju – potwierdził prezes ZBP.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: