Polacy potrzebują większej wiedzy o finansach: Niemal 80 proc. dorosłych nie wie, jak działa karta kredytowa

Finanse osobiste

78 proc. dorosłych Polaków poniżej 25 roku życia nie wie, jak działa karta kredytowa, 73 proc. nie umie wskazać co to jest debet, a 66 proc. nie potrafi określić czym jest majątek netto. Mocne strony młodych to umiejętność planowania budżetu domowego i bezpieczeństwo cyfrowe.

Mężczyzna i stos pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Witthaya

78 proc. dorosłych Polaków poniżej 25 roku życia nie wie, jak działa karta kredytowa, 73 proc. nie umie wskazać co to jest debet, a 66 proc. nie potrafi określić czym jest majątek netto. Mocne strony młodych to umiejętność planowania budżetu domowego i bezpieczeństwo cyfrowe.

Polacy nie wiedza, jak działa #kartakredytowa i nie wiedzą, czym jest #debet

Polacy w wieku 18-24 pozytywnie oceniają swoją wiedzę finansową, choć nie zawsze ma to przełożenie na faktyczne umiejętności – wynika z badania „Wiedza finansowa Polaków” zrealizowanego na zlecenie platformy edukacyjnej Kapitalni.org przez firmę Maison&Partners. Aż 86 proc. ankietowanych z tej grupy uważa, że wiedza o finansach jest ważna. Blisko 1/3 chciałaby wiedzieć więcej o prawach konsumenta i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wysoka samoocena i średnie umiejętności

W porównaniu ze starszymi ankietowanymi młodzi Polacy mają zdecydowanie wyższą samoocenę umiejętności w dziedzinie płatności bezgotówkowych. Wysoko oceniają także swoją wiedzę z zakresu praw konsumenta i oszczędzania. Z drugiej strony 29 proc. osób w wieku 18-24 przyznaje, że nie ma żadnej wiedzy o systemie emerytalnym (wobec 15 proc. ogółu badanych), a 28 proc. że zupełnie nie zna się na inwestowaniu.- W niektórych dziedzinach młodzi przeceniają swoje umiejętności, ale są też takie, w których, wbrew deklaracjom, radzą sobie lepiej niż przedstawiciele pozostałych grup wiekowych. Niepokoić może fakt, że aż 78 proc. młodych Polaków nie wie, jak działa karta kredytowa, a 73 proc. nie umie wskazać co to jest debet – mówi Agnieszka Szczepanik, dyrektor ds. Edukacji w Wonga Polska, nadzorującą platformę Kapitalni.org.Ankietowani z grupy 18-24 bardzo dobrze radzą sobie z kolei z zagadnieniami dotyczącymi budżetu domowego. W tej dziedzinie uzyskali lepsze wyniki od przedstawicieli pozostałych grup wiekowych.- Najwięcej, bo prawie połowa osób przed 25 rokiem życia poprawnie wskazała, że planowanie budżetu domowego powinno obejmować okres roku, bo tylko wtedy można uwzględnić wydatki wymagające przemyślenia, np. wakacje. Starsi respondenci najczęściej błędnie wskazywali, że budżet domowy można przygotować tylko na miesiąc do przodu – mówi Agnieszka Szczepanik z Wonga Polska.

Młodzi i rozsądni

Co ciekawe osoby poniżej 25 lat są również bardziej rozważne od starszych podczas działań w mediach społecznościowych. Aż 72 proc. potrafiło zidentyfikować i podjęłoby należyte środki ostrożności w sytuacji zetknięcia się z ofertą w social mediach, składaną przez oszustów podszywających się pod znaną firmę.Najmłodsi respondenci dobrze poradzili sobie również z pytaniem dotyczącym kredytów hipotecznych. 48 proc. z nich wie, że kredyt hipoteczny może zostać udzielony konsumentowi tylko w walucie, w której otrzymuje on większość dochodów. Starsi ankietowani częściej wskazywali, że waluta udzielonego kredytu jest zależna od upodobań klienta – takiej odpowiedzi udzieliło aż 65 proc. badanych z grupy 25-44 lata i blisko 62 proc. osób w wieku powyżej 45 lat.

Firmy powinny edukować

86 proc. badanych z grupy 18-24 uważa, że edukacja finansowa jest ważna. Wg młodych za jej szerzenie odpowiedzialne są szkoły (45 proc.) oraz instytucje państwowe (40 proc.). Co ciekawe, 26 proc. respondentów poniżej 24 roku życia uważa, że edukację finansową Polaków powinny wspierać firmy z branży finansowej. W starszych grupach wiekowych te instytucje zostały wskazane przez niecałe 21 proc. ankietowanych.- Dotarcie do młodych ludzi z wiedzą o finansach to ogromne wyzwanie. Aby było to możliwe, niezbędne jest poszukiwanie niekonwencjonalnych metod nauczania – w sposób atrakcyjny i interaktywny oraz przekazywanie informacji użytecznych, które się mogą przydać w życiu. Na platformie kapitalni.org wkrótce udostępnimy na przykład edukacyjną, internetową grę fabularną, która łączy elementy edukacji z angażującymi treściami – mówi Agnieszka Szczepanik z Wonga Polska.

Źródło: Kapitalni.org

Udostępnij artykuł: