Polacy wydają 100 – 200 zł rocznie na ubezpieczenie mieszkania

Finanse osobiste / Nieruchomości

Zdecydowana większość Polaków (blisko 80%) kupuje ubezpieczenia nieruchomości. Na zakup polisy chroniącej dom lub mieszkanie wydają najczęściej między 100 a 200 zł rocznie, wynika z raportu Grupy Europa.

Ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie mieszkania Fot. stock.adobe.com/takasu

Zdecydowana większość Polaków (blisko 80%) kupuje ubezpieczenia nieruchomości. Na zakup polisy chroniącej dom lub mieszkanie wydają najczęściej między 100 a 200 zł rocznie, wynika z raportu Grupy Europa.

Dla 33% motywacją do zakupu #polisy jest obawa przed kosztami potencjalnej szkody #ubezpieczenia

Ubezpieczanie własnego domu lub mieszkania jest już w Polsce standardem, posiada je prawie 80% badanych. Ponad połowa badanych przyznaje, że ich cztery kąty są ubezpieczone nieprzerwanie od co najmniej ośmiu lat. 74% właścicieli nieruchomości kupuje polisy mieszkaniowe na 1 rok. Pozostali korzystają z możliwości zawarcia ubezpieczenia na dłuższy okres - w tej grupie dominują osoby, zamieszkujące w lokalach spółdzielczych.Polacy ceną spokój i bezpieczeństwo, jaki daje dobra polisa - 81% badanych przyznaje, że własny dom po prostu opłaca się ubezpieczyć. 

Motywacja do zakupu polisy

"Dla 33% motywacją do zakupu polisy jest obawa przed kosztami potencjalnej szkody, a 13% w przeszłości miało szkodę mieszkaniową i po niej doceniło fakt posiadania zabezpieczenia finansowego w postaci ubezpieczenia. Natomiast 14% właścicieli nieruchomości (ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź) kupuje ubezpieczenie, bo potrzebuje go jako zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego" - wynika z badania pt. "Dom pod ochroną", które na zalecenie Grupy Ubezpieczeniowej Europa zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia.Co piąty właściciel domu lub mieszkania nie decyduje się na zakup polisy mieszkaniowej. W tej grupie dominują osoby o najniższych dochodach, mieszkający na wsi i posiadający podstawowe wykształcenie. Jako główne powody braku polisy wskazują jej wysoką cenę oraz brak zaufania do instytucji ubezpieczenia.

Popularne rodzaje ochrony w polisie mieszkaniowej

Właściciele nieruchomości, którzy decydują się na zakup ubezpieczenia, najczęściej chronią ruchomości domowe (81% wskazań) oraz mury i stałe elementy wyposażenia (73%). Ochronę ruchomości najchętniej wybierają osoby, mieszkające w lokalach spółdzielczych. Natomiast w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań własnościowych w budynkach wielorodzinnych częściej wskazywanym elementem ubezpieczenia jest ochrona murów, podano także."Inne, popularne rodzaje ochrony w polisie mieszkaniowej to OC w życiu prywatnym (posiada go 64% badanych), które chroni właścicieli nieruchomości przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz home assistance (33%), dające dostęp do fachowców w przypadku domowej awarii. Dla 47% istotna jest także ochrona przed skutkami kradzieży z włamaniem. Połowa badanych wskazuje, że ich ubezpieczenie chroni od wszystkich najważniejszych dla nich ryzyk, czyli zalicza się do kategorii ubezpieczeń all-risk" - czytamy dalej.Polacy najczęściej kupują ubezpieczenie za pośrednictwem agenta (68% badanych), w internecie (12%), za pośrednictwem banku (7%) lub spółdzielni mieszkaniowej (5%)."Najczęściej na zakup ubezpieczenia właściciele nieruchomości wydają między 101 a 200 zł rocznie (29% wskazań) oraz między 201 a 300 zł rocznie (27%). Najmniej za ubezpieczenie płacą spółdzielcy, natomiast najwięcej właściciele domów jednorodzinnych - 34% z nich na ubezpieczenie przeznacza 300-500 zł rocznie" - czytamy także.

Rodzaje szkód

Badanie pokazało także, że 60% ankietowanych (i ponad 70% osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych) deklaruje, że ich ubezpieczenie najbardziej przyda się w przypadku zalania. Inne wskazywane rodzaje szkód to: pożar - 58%, kradzież z włamaniem - 47%, szkody spowodowane wichurami - 46%, przepięcia - 37%, powódź - 37% oraz różnego rodzaju dewastacje - 31%. Właściciele domów jednorodzinnych najbardziej obawiają się pożarów oraz szkód spowodowane przez wichury. Natomiast na kradzieże z włamaniem najczęściej wskazują osoby mieszkające w lokalach spółdzielczych (55%)."Z naszych doświadczeń wynika, że najczęściej zgłaszanymi szkodami z ubezpieczeń nieruchomości są zalania - zarówno własnego mieszkania, jak i sąsiadów - oraz szkody spowodowane przez silne, huraganowe wiatry, z którymi coraz częściej borykamy się w Polsce. Przy wyborze ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na zakres ochrony i sprawdzić, czy odpowiada naszym potrzebom i chroni przez zdarzeniami, których się obawiamy" - powiedziała ekspertka ds. ubezpieczeń nieruchomości w Grupie Europa Monika Ziółkowska, cytowana w komunikacie.Badanie "Dom pod ochroną" zostało przeprowadzone w marcu 2019 roku metodą wywiadów internetowych CAWI na ogólnopolskiej próbie 535 osób. W badaniu uczestniczyły osoby, które ukończyły 25 lat, są właścicielami nieruchomości i podejmują decyzją o jej ubezpieczeniu.W skład Grupy Europa wchodzą dwa towarzystwa ubezpieczeniowe: majątkowe TU Europa i życiowe TUnŻ Europa.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: