Polacy wydają mniej na utrzymanie mieszkań niż przeciętni obywatele Unii Europejskiej

Finanse osobiste

W 2020 r. wydatki na „mieszkanie, wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa” stanowiły ponad jedną czwartą (25,7 %) wydatków gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, co oznacza wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu z 2019 r.

e-commerce, e-zakupy
Fot. stock.adobe.com / Nichizhenova Elena

W 2020 r. wydatki na „mieszkanie, wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa” stanowiły ponad jedną czwartą (25,7 %) wydatków gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, co oznacza wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu z 2019 r.

Sama energia elektryczna, gaz i paliwa stanowiły w roku 2020 zaledwie 4,3% wydatków gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Procentowo najwięcej na ten cel wydają Słowacy (9,1%) i Polacy (7,9%), najmniej Luksemburczycy (2,2%) i Maltańczycy (2,6%).

Rosną koszty energii

W porównaniu z rokiem 2019 w Unii Europejskiej zanotowano wzrost o 0,2 pkt proc. wydatków na energię elektryczną, gaz i paliwa. W roku 2021 udział kosztów energii znacznie wzrósł. Informacje o tym Eurostat poda za kilka miesięcy.

Na „żywność i napoje bezalkoholowe” gospodarstwa w UE wydawały w 2020 roku średnio 14,8% (wzrost w porównaniu z 2019 o 1,8 pkt proc.), na alkohole, papierosy i inne używki 4,4% (wzrost o 0,4 pkt proc.), na obuwie i odzież 4,1% (spadek o 0,5 pkt proc.), na transport 11,6% (spadek o 1,5 pkt proc.).

Mniej wydajemy na przyjemności

Spadek wydatków na transport w roku 2020 wynika z ograniczeń wprowadzonych w wielu krajach po wybuchu pandemii.

Ograniczenia miały również wpływ na inne pozycje wydatków, w szczególności na „restauracje i hotele” (spadek o 2,7 pkt proc.) oraz „rekreację i kulturę” (spadek o 0,9 pkt proc.)

Wydatki na „mieszkanie, wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa” stanowiły w 2020 roku największy udział w wydatkach gospodarstw domowych Słowacji (30,7%), Finlandii (30,5%), Danii (28,9%), Irlandii (28,6%) i Czech (28,4%).

Wydatki te najmniej ważą w budżetach domowych Litwy (15,5%), Malty (16,8%), Cypru (18,0%) i Rumunii (18,8%).

Polskie gospodarstwa domowe na utrzymanie i ogrzanie mieszkań przeznaczają 20,9% swego budżetu, a zatem mniej niż średnia w Unii Europejskiej.

Alkohol i żywność w budżetach domowych

W połowie XIX wieku niemiecki statystyk i ekonomista Ernst Engel zauważył, że wzrost dochodów rodziny wpływa na zmianę struktury wydatków: w budżecie zmniejsza się udział wydatków na żywność, a zwiększa udział wydatków na dobra trwałego użytku i usługi.

Polacy wydają na alkohol 3,9% budżetu domowego, czyli wyraźnie więcej niż średnie gospodarstwa w UE (1,8%)

Tę zależność (zwaną prawem Engla) widać w statystykach Eurostatu. W najbogatszych krajach Unii udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe jest wyraźnie mniejszy niż w biedniejszych.

Na żywność i napoje bezalkoholowe procentowo najwięcej wydają gospodarstwa domowe Rumunii (26,4%), Litwy (21,7%), Estonii (21,6%) i Łotwy (20,5%), najmniej Luksemburczycy (9,5%), Irlandczycy (9,8%), Austriacy (11,3%) i Niemcy (12%). W polskich gospodarstwach domowych wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe stanowią 17,9% budżetu.

Na napoje alkoholowe najwięcej wydają Estończycy (5,1% budżetu domowego), najmniej Grecy (1,0%). Polacy wydają 3,9%, czyli wyraźnie więcej niż średnie gospodarstwa w UE (1,8%).

Z papierosowym dymem największa część budżetu domowego idzie w Luksemburgu (5,3%) i na Węgrzech (4,0%), najmniejsza w Szwecji (1,3%), Portugalii (1,4%) i w Finlandii (1,6%). Polska informacji na ten temat nie dostarcza.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: