Polacy za mało oszczędzają na emerytury

Mój plan emerytalny

Im bliżej końca roku, tym więcej Polaków zaczyna interesować się możliwością obniżenia podatku poprzez otwieranie rachunków emerytalnych. Najnowsze dane KNF pokazują, że w pierwszym półroczu 2018 r. IKZE posiadało 701,4 tys. osób, a IKE 960,6 tys. osób.

Ludziki przedstawiające starsze osoby otoczone monetami
Fot. stock.adobe.com/beeboys

Im bliżej końca roku, tym więcej Polaków zaczyna interesować się możliwością obniżenia podatku poprzez otwieranie rachunków emerytalnych. Najnowsze dane KNF pokazują, że w pierwszym półroczu 2018 r. IKZE posiadało 701,4 tys. osób, a IKE 960,6 tys. osób.

Jak obniżyć podatek otwierając rachunek emerytalny? #KE #IKZE #oszczędzanienaemeryturę #wysokośćemerytury

Pokolenie obecnych 20-latków, którzy rozpoczynają dopiero kariery zawodowe, może liczyć na emerytury w maksymalnej wysokości 38,6 proc. ostatniej pensji – i to pod warunkiem ciągłego zatrudnienia, począwszy od ukończenia 20 lat aż do momentu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Także prognozy ZUS zakładają, że większość Polaków będzie otrzymywać na emeryturze równowartość 40-50 proc. swojej ostatniej pensji. Tak niskie świadczenia emerytalne to skutek demografii – starzejącego się społeczeństwa i niskiej dzietności – podsumowano w raporcie OECD ("Pensions at a Glance 2017").Jak wynika z najnowszych badań Związku Banków Polskich Polacy w ciągu ostatnich 3 lat znacznie powiększyli swoje oszczędności, jednak nadal wypadamy blado w porównaniu do zachodnich sąsiadów.Przede wszystkim oszczędzamy nieregularnie i największy odsetek badanych (bo aż 38%) deklaruje, że chciałoby mieć pełną dowolność w zakresie wysokości i częstotliwości dokonywanych na oszczędności wpłat. Między innymi z myślą o takich Polakach powstały IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Oprócz dużej dobrowolności w zakresie wpłat (możemy wpłacać, kiedy chcemy i ile chcemy, warunkiem jest tylko nieprzekroczenie ustalanej co roku maksymalnej kwoty wpłat), przekonujące mogą być również zachęty podatkowe. Dzięki nim odzyskać można nawet 1700 zł jeszcze w tym roku. Oszczędzający korzysta na tym, że wpłacone kwoty pomniejszają dochody do objęcia podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).W konsekwencji dany podatnik może zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot z urzędu skarbowego. Zyski z IKZE, podobnie jak IKE, nie podlegają również tzw. podatkowi Belki, przy czym przy wypłacie z IKZE (gdy pieniądze zostaną pobrane po ukończeniu przez daną osobę 65 lat), pobrany powinien zostać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wypłaconej kwoty.

Samodzielne oszczędzanie na emeryturę

Wpływy środków pieniężnych do IKE wyniosły 825,1 mln zł (o 60,6 mln zł więcej niż w I połowie 2017 r.). Z podanej kwoty wysokość składki wyniosła 736,6 mln zł (o 92,4 mln zł więcej niż w I połowie 2017 r.), a transfery z pracowniczych programów emerytalnych - 88,4 mln zł (o 31,7 mln zł mniej niż w I połowie 2017 r.) - czytamy w raporcie „Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w I połowie 2018 roku".Jak wskazuje Doradca Inwestycyjny Vienna Life, Kamil Hajdamowicz, oszczędności emerytalne to coś, o czym powinniśmy pomyśleć samodzielnie i to jak najwcześniej. Biorąc pod uwagę obecne tendencje demograficzne, tj. wydłużenie długości życia oraz starzenie się naszego społeczeństwa, kapitał, który sami zaoszczędzimy, jest prawdopodobnie większy niż mogliśmy to szacować jeszcze 10-20 lat temu. Dla dzisiejszych 20, czy nawet 30 latków, perspektywa emerytalna może wydawać się czymś odległym. A nie jest. Warto więc zacząć jak najwcześniej, nawet od niskich kwot. Pozwoli nam to wyrobić nawyk samodzielnego oszczędzania na emeryturę, a tylko systematyczne odkładanie środków zbuduje odpowiedni kapitał. Warto wyznaczyć stały procent naszych zarobków alokowanych na ten cel, co biorąc pod uwagę cykl życia i potencjalne zwiększenie naszych zarobków w kolejnych latach pozwoli stopniowo zwiększać sumę naszych oszczędności.Po raz kolejny wzrośnie wysokość limitów kwot wpłacanych na IKE oraz IKZE. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 21 sierpnia 2018 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019 roku wzrośnie do kwoty 4765 zł. Z tego też wynika tegoroczny limit wpłat na IKE, który wynosi 14 295 zł (4765 x 3), a w IKZE – 5718 zł (4765 x 1,2). To oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku odpowiednio o 966 zł w przypadku IKE i o 386,40 zł jeśli chodzi o IKZE.

Źródło: Vienna Insurance Group

 
Udostępnij artykuł: