Bank Millennium przejmuje Euro Bank. Akcjonariusze zaakceptowali plan połączenia

Z rynku

Oddział Banku Millennium
Fot. Bank Millennium

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Millennium, w którym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 78,53% udziałów w kapitale zakładowym, zatwierdziło połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem.

Akcjonariusze zaakceptowali plan połączenia banków @BankMillennium i @eurobanksa #BankMillennium #EuroBank

„Z zadowoleniem przyjąłem fakt, że akcjonariusze zaakceptowali plan połączenia banków. To, po akwizycji Euro Banku, kolejny ważny krok w realizacji strategicznych założeń Banku Millennium. Jako organizacja sprawdziliśmy się w skutecznej realizacji strategii przyspieszonego wzrostu organicznego i innowacyjności, po fuzji oczekujemy korzyści wynikających z efektu skali i jeszcze efektywniejszej obsługi połączonej bazy klientów. Dodatkowy wzrost przez akwizycję i połączenie postrzegam również jako wkład Banku Millennium w tak istotną dla sektora finansowego w Polsce stabilność i rynkową dojrzałość” – powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Euro Bank – co się zmieni dla klientów po przejęciu przez Millennium Bank?

Jak będzie przebiegać połączenie?

Połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku, czyli wszystkich aktywów i pasywów Euro Banku w zamian za akcje, które akcjonariuszom Euro Banku wyda Bank Millennium. W związku z połączeniem akcjonariusze Euro Banku, inni niż Bank Millennium, otrzymają akcje własne Banku Millennium nabyte na GPW w Warszawie w obrocie wtórnym. Tym samym nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Banku Millennium. Stosunek wymiany akcji uzgodniony przez zarządy Banku Millennium i Euro Banku wynosi: 4,1 akcji połączeniowych w zamian za jedną akcję Euro Banku, podano również.

Czytaj także: Bank Millennium przejmuje Euro Bank. Jest plan połączenia >>>

„Połączenie stanie się skuteczne w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Banku Millennium, co musi być poprzedzone decyzją KNF w sprawie zezwolenia na połączenie oraz na zmiany statutu Banku Millennium. Celem banku jest dokonanie prawnego połączenia banków w dniu 1 października 2019 roku” – podsumowano.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: