Połączenie BS w Płońsku z BS w Załuskach stało się faktem

Bankowość spółdzielcza

17 grudnia 2019 r. na swym 50. posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego w wydanym komunikacie jednogłośnie zezwoliła na połączenie: Banku Spółdzielczego w Płońsku (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach (bank przejmowany).

BS Płońsk i BS Załuski połączenie
Źrodło: BS wPłońsku

17 grudnia 2019 r. na swym 50. posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego w wydanym komunikacie jednogłośnie zezwoliła na połączenie: Banku Spółdzielczego w Płońsku (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach (bank przejmowany).

#BSwPłońsku: Zapisy umów zawartych z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach pozostaną w mocy i nie będą wymagały podpisania aneksu #PołączenieBanków #BSwZałuskach #BSwPłońsku

Wcześniej wolę połączenia zaakceptowały Walne Zgromadzenia Przedstawicieli obydwu Banków zwołane 9 grudnia 2019 r. (w Załuskach) oraz 12 grudnia 2019 r. (w Płońsku).To historyczny moment, bowiem Bank Spółdzielczy w Załuskach w 1963 r. powstał po wyodrębnieniu się ze struktur ówczesnego Banku Spółdzielczego w Płońsku, a po 56 latach Banki ponownie będą stanowiły jeden podmiot.

Banki postanowiły połączyć się i stworzyć jeden silniejszy, nowoczesny i bezpiecznie zarządzany podmiot finansowy.Integracja powyższych Banków jest procesem naturalnym, uzasadnionym biznesowo i geograficznie.Oficjalne połączenie Banków zostało zaplanowane na dzień 31.12.2019 r.Po połączeniu Bank będzie prowadził działalność pod firmą Bank Spółdzielczy w Płońsku. Połączenie pozwoli oferować produkty bankowe oraz zapewnienie usługi na najwyższym poziomie. Dzięki połączeniu zwiększy się sieć dystrybucji produktów.Bank planuje też zoptymalizować procesy sprzedaży i poprawę efektywności. 

Jak już wcześniej informowaliśmy cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Klientów i w żaden sposób nie będzie wpływał na jakość obsługi. Zmiany prawne wynikające z połączenia nie nakładają na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.Nie ulegną zmianie numery rachunków bankowych, a także karty i numery PIN. Nie będą konieczne wizyty Klientów w placówkach Banku, a zapisy umów zawartych z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach pozostaną w mocy i nie będą wymagały podpisania aneksu.Władze Banków są przekonane, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a połączone Banki dysponować będą doskonałą ofertą, sprawniejszą organizacją, profesjonalną obsługą i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi.Połączenie wpłynie pozytywnie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Banku na rynku usług finansowych. Umożliwi także wsparcie lokalnego środowiska oraz pozwoli być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.
Udostępnij artykuł: