Połączenie Compensy Życie i Benefii Życie

Finanse i gospodarka

Zarząd Vienna Insurance Group w Wiedniu podjął decyzję o połączeniu spółek Compensa Życie i Benefia Życie. Celem planowanej fuzji jest osiągnięcie lepszej pozycji strategicznej i dalsze budowanie przewagi konkurencyjnej grupy VIG na polskim rynku ubezpieczeń. Połączenie nastąpi w 2014 roku po uzyskaniu zgody organu nadzoru. Po zakończeniu fuzji spółka będzie funkcjonować pod marką Compensa.

Zarząd Vienna Insurance Group w Wiedniu podjął decyzję o połączeniu spółek Compensa Życie i Benefia Życie. Celem planowanej fuzji jest osiągnięcie lepszej pozycji strategicznej i dalsze budowanie przewagi konkurencyjnej grupy VIG na polskim rynku ubezpieczeń. Połączenie nastąpi w 2014 roku po uzyskaniu zgody organu nadzoru. Po zakończeniu fuzji spółka będzie funkcjonować pod marką Compensa.

"Do realizacji projektu przystępujemy w momencie wyraźnego spowolnienia na rynku ubezpieczeń na życie" - mówi Franz Fuchs, prezes VIG w Polsce. "Chcemy spożytkować ten czas, aby jak najlepiej przygotować się do wyzwań stojących przed branżą oraz docelowo utrzymać wysoką i konkurencyjną pozycję wśród największych towarzystw ubezpieczeń na życie w kraju z korzyścią dla naszych klientów i akcjonariuszy" - podkreśla.

Na polskim rynku ubezpieczeń na życie grupa VIG jest obecnie reprezentowana przez cztery spółki: Benefię Życie, Compensę Życie, Polisę-Życie oraz Skandię Życie ze wstępną składką przypisaną brutto za rok 2013 w wysokości 2,4 mld zł i trzecią pozycją w biznesie życiowym.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

 

Udostępnij artykuł: