Połączenie spółek Intrum Justitia i Lindorff ma na celu zbudowanie pozycji lidera w sektorze usług zarządzania należnościami

Z rynku

Dzisiaj Intrum Justitia i Lindorff ogłosiły swój zamiar połączenia się i utworzenia nowej spółki. Będąc od ponad 100 lat pionierami w obszarze zarządzania należnościami, teraz połączymy nasze siły. Nowa spółka będzie liderem w naszej branży, który mocno zaznaczy swoją obecność na 23 rynkach w całej Europie. Wspólnie będziemy tworzyć jeden zespół, w którego skład wejdzie ponad 8 000 profesjonalnych i zaangażowanych pracowników w całej Europie.

Dzisiaj Intrum Justitia i Lindorff ogłosiły swój zamiar połączenia się i utworzenia nowej spółki. Będąc od ponad 100 lat pionierami w obszarze zarządzania należnościami, teraz połączymy nasze siły. Nowa spółka będzie liderem w naszej branży, który mocno zaznaczy swoją obecność na 23 rynkach w całej Europie. Wspólnie będziemy tworzyć jeden zespół, w którego skład wejdzie ponad 8 000 profesjonalnych i zaangażowanych pracowników w całej Europie.

„Po połączeniu osiągniemy wielkość i pozycję umożliwiającą nam skorzystanie z bezprecedensowej okazji do wzrostu i ekspansji wynikającej z aktualnych trendów strukturalnych w sektorze bankowości. Mamy wspólne ambicje polegające na zajęciu pozycji lidera w branży i wierzymy, iż możemy się pozytywnie przyczynić do rozwoju zdrowej ekonomii w Europie. Obie spółki, każda we własnym zakresie, dokładały pionierskich starań mających na celu pokazanie, w jaki sposób działa nasza branża, koncentrując się na zapewnieniu zgodności z regulacjami prawnymi oraz uczciwej i pełnej szacunku windykacji” – mówi Mikael Ericson, prezes i dyrektor generalny Intrum Justitia.„To połączenie jest idealne zarówno z geograficznego punktu widzenia, jak również z perspektywy doświadczenia oraz klientów. Wzmocni to naszą obecność na lokalnych rynkach i stworzy dla nas międzynarodową platformę umożliwiającą kontynuację, a także dalsze udoskonalanie naszych usług zarówno dla małych i dużych klientów. Razem z Mikaelem cieszę się na połączenie umiejętności naszych pracowników oraz naszego doświadczenia w branży, bo dzięki tej fuzji stworzymy wiodącą w branży organizację świadczącą usługi zarządzania należnościami” – mówi Klaus-Anders Nysteen, prezes i dyrektor generalny Lindorff.

Spółka powstała w wyniku połączenia będzie obsługiwać klientów w 23 krajach w Europie. Jesteśmy przekonani, iż klienci zasługują na dostęp do najlepszych dostępnych systemów i technologii zarządzania należnościami, jak również do inteligentnych pracowników, którzy rozumieją ich potrzeby.Nasi partnerzy polegają na naszej obecności na lokalnych rynkach, znajomości tych rynków oraz łatwości zaspokajania ich lokalnych potrzeb. Niemniej jednak zmieniają się zachowania klientów, a wraz z nimi potrzeby w zakresie usług zarządzania należnościami. W tej nadal bardzo rozdrobnionej branży zauważamy, iż wielu naszych partnerów szuka dostawców usług, z którymi mogliby współpracować na wielu rynkach. Usługodawców obecnych zarówno na lokalnych, jak również na międzynarodowych rynkach, mających podobne systemy oraz metody raportowania, będących w stanie spełniać wymogi regulacyjne w międzynarodowym środowisku.

Sektor ten wymaga również inwestycji w supernowoczesne IT, systemy analizy danych oraz zgodności. Spółka powstała w wyniku połączenia będzie w stanie wykorzystać nasze możliwości i zasoby, takie jak skalowalność windykacji, bazy danych i analizy, strategie windykacyjne oraz procesy windykacji, a także dostęp do danych klientów dotyczących należności, mając na celu lepszą obsługę klientów za granicą. Będzie to również oznaczało korzyści dla mniejszych, lokalnych klientów, którzy będą mieć lepszy dostęp do informacji strategicznych oraz systemów.Spółka Lindorff została założona przez Eynara Lindorffa w miejscowości Kristiania (teraz Oslo) w 1898 r. Spółka Intrum Justitia została założona w Sztokholmie w 1923 r. przez Svena Göranssona. Dzisiaj obie spółki zajmują wiodące pozycje w Europie i mają wyraźne ambicje, aby stać się światowymi liderami w naszej branży. Nasza wspólna, nordycka historia oraz wspólne wartości tworzą solidną podstawę tego mariażu. Intrum Justitia i Lindorff mają tę samą ambicję, aby stać się zaufanym, innowacyjnym liderem w branży.Spółka Lindorff jest obecna w 13 krajach: nordyckich, w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, w krajach bałtyckich, Polsce, Rosji i Holandii. Zatrudnia ponad 4 400 pracowników, a jej główna siedziba znajduje się w Oslo.Spółka Intrum Justitia jest obecna w 20 krajach. Zatrudnia około 4 000 pracowników, a jej główna siedziba znajduje się w Nacka, niedaleko Sztokholmu. Oprócz krajów nordyckich Intrum Justitia prowadzi działalność w Austrii, Belgii, Estonii, Niemczech, Holandii, Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Słowacji, Czechach, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech.Umowa między naszymi firmami jest nie tylko ekscytującym wydarzeniem, w którym dane będzie nam uczestniczyć, ale także kamieniem milowym w historii zarządzania wierzytelnościami w Europie. Silniejsza obecność na wielu rynkach będzie działała na naszą korzyść. Jest to szansa, aby stać się prawdziwym liderem w naszej branży i zdefiniować sposób zarządzania należnościami w przyszłości.

Marcin Ścigała

Udostępnij artykuł: