Polakom nadal brak poczucia stabilności finansowej – ale jest lepiej

Relacje

Jak pokazują wyniki najnowszego badania "Indeks Genworth", w Polsce po raz pierwszy zdecydowanie wzrosła liczba osób, które optymistycznie oceniają własną stabilność finansową w najbliższej przyszłości. Badanie zostało zrealizowane przez Ipsos MORI na zlecenie grupy ubezpieczeniowej Genworth.

Jak pokazują wyniki najnowszego badania "Indeks Genworth", w Polsce po raz pierwszy zdecydowanie wzrosła liczba osób, które optymistycznie oceniają własną stabilność finansową w najbliższej przyszłości. Badanie zostało zrealizowane przez Ipsos MORI na zlecenie grupy ubezpieczeniowej Genworth.

Indeks Genworth mierzy subiektywne poczucie stabilności finansowej na podstawie odpowiedzi zebranych z 21 tysięcy gospodarstw domowych w 20 krajach świata. Polacy udzielali odpowiedzi pod koniec stycznia tego roku. Po raz pierwszy nasz kraj awansował w Indeksie stabilności finansowej z 11. na 10. miejsce w Europie wśród 14 badanych krajów. Od 5 lat wyniki badań w Polsce pokazywały absolutny brak zaufania do swojej stabilności finansowej. Komentując wyniki, prof. dr hab. Cezary Wójcik ze SGH w Warszawie zauważył, że w minionym okresie nastąpił w naszym kraju odczuwalny przez społeczeństwo wzrost płac realnych i związany z nim wzrost spożycia indywidualnego. Wyszliśmy z recesji w inwestycjach krajowych i obecnie mamy dodatnią, choć bardzo niską, dynamikę wzrostu środków trwałych. W minionym roku utrzymaliśmy duże tempo dynamiki eksportu. Wspierała to stosunkowo niska wartość złotówki w stosunku do innych walut. Również NBP obniżając stopy procentowe w pierwszej połowie minionego roku, wspierał te procesy. Efekty tych obniżek odczuwamy obecnie. Jednak jak stwierdził prof. Wójcik, choć poprawa sytuacji jest widoczna, to dynamika PKB jest nadal niższa niż typowa dla naszej gospodarki w okresach optymalnego wzrostu, czyli gdy jest na poziomie od 4% do 5% PKB.

Obecny wzrost oscyluje w granicach 3% i jest nadal poniżej wymienionego wcześniej. W efekcie mamy znaczne bezrobocie i ogólnie rzecz biorąc, odczuwamy niepewność co do naszej przyszłości finansowej. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w najbliższych miesiącach dwa zewnętrzne elementy będą miały silny wpływ na PKB Polski w tym roku. Pierwszym jest kryzys polityczny na Ukrainie oraz prognozowana koniunktura w strefie Euro i na świecie. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury sugerują, że nastąpi spowolnienie wzrostu. Prof. Wójcik przewiduje, że PKB w tym roku w naszym kraju powinien osiągnąć wzrost na poziomie 3- 3,5%.

Badanie "Indeks Genworth" zostało zapoczątkowane na Uniwersytecie w Bristolu w 2007 r. W tym czasie społeczeństwa krajów rozwiniętych borykały się z ogromnym zadłużeniem gospodarstw domowych w tym kredytami hipotecznymi. Badanie nie odnosi się do rzeczywistego poziomu zadłużenia gospodarstw domowych, ale bada nastroje respondentów. Trzeba mieć to na uwadze, analizując wyniki. W trakcie badania pytano respondentów, jakie są ich odczucia i prognozy w stosunku do ich sytuacji finansowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Największym problemem ankietowanych, było zadłużenie związane z kredytami i obawa, że nie będą mogli ich spłacić. Na pytanie, czy podejmują jakieś kroki, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość finansową i poczucie bezpieczeństwa, 67% respondentów odpowiedziało, że w ciągu dwu minionych lat skorzystało przynajmniej z jednego produktu finansowego lub ubezpieczeniowego.

140528.genworth.01.550x

Jak pokazało Badanie, w Polsce wzrasta liczba osób zmagających się z problemami finansowymi, co wydaje się stać w sprzeczności w pozytywnym postrzeganiu swojej sytuacji finansowej w najbliższej przyszłości. Zapewne jest to wynikiem wpływu na świadomość respondentów poprawy ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. Również, jak się okazuje, kupując produkt ubezpieczeniowy lub wybierając finansowy, 66% osób nadal woli skontaktować się z doradcą w oddziale. Dotyczy to też osób młodych (do 24 roku życia).

Genworth w Europie zajmuje się głównie ubezpieczeniem płatności (Lifestyle Protection) i kredytów hipotecznych. W Polsce Genworth jest obecny od 2005 roku. Współpracuje z bankami, firmami ubezpieczeniowymi i innymi instytucjami finansowymi.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: