Polaków życie na kredycie – znamy wyniki najnowszego raportu

Finanse i gospodarka

Czy Polacy chętnie zaciągają zobowiązania finansowe? Kto najczęściej decyduje się na takie uzupełnienie swojego budżetu domowego? Jakie rodzaje zobowiązań cieszą się największą popularnością? Firma Lindorff SA postanowiła to sprawdzić w badaniu "Finansowe zwyczaje Polaków". Oto jak wypadliśmy.

Czy Polacy chętnie zaciągają zobowiązania finansowe? Kto najczęściej decyduje się na takie uzupełnienie swojego budżetu domowego? Jakie rodzaje zobowiązań cieszą się największą popularnością? Firma Lindorff SA postanowiła to sprawdzić w badaniu "Finansowe zwyczaje Polaków". Oto jak wypadliśmy.

Kredyt - nasz "chleb powszedni"?
Blisko połowa ankietowanych posiada obecnie zobowiązanie typu pożyczka lub kredyt (48%). Z tej grupy 8% przyznaje, że już w przeszłości była kredytobiorcą. Pozytywnym aspektem kredytowych zachowań Polaków jest fakt, że aż 28% badanych posiadało zadłużenie w przeszłości, które udało im się terminowo spłacić i obecnie ma "czyste konto", Co czwarty  ankietowany nigdy nie był kredytobiorcą i nadal nim nie jest.  Nie zawsze wynika to jednak z braku potrzeby kredytowania, równie często - z braku możliwości wzięcia pożyczki.

160421.lindroff.01

Raport "Finansowe zwyczaje Polaków", zrealizowany na zlecenie firmy Lindorff SA, kwiecień 2016 r. Ogólnopolskie badanie ilościowe realizowane techniką CAWI - przeprowadzone wśród  członków społeczności badawczej Zymetrii, N=458, osoby w wieku 25-50 lat.

Kto najczęściej?
Jak pokazuje badanie, duża część osób korzystała w przeszłości lub obecnie z możliwości kredytowania, przy czym aktualnie najwięcej, bo aż 47 proc. zobowiązań dotyczy grupy wiekowej 33-40 lat. Natomiast w obu pozostałych grupach - 25-32 lata oraz 41-50 lat - kredyt lub pożyczkę posiada nieco mniej, bo 36% osób. Na podstawie wyników badania można też wnioskować, że młodzi ludzie (25-32 lata) unikają zaciągania kredytów lub też nie mają zdolności kredytowej, by zaciągać jakiekolwiek zobowiązania - blisko 40% z nich nigdy nie było i również obecnie nie jest pożyczkobiorcą. Ma to zapewne związek z tym, że osoby w takim wieku są dopiero na początku swojej kariery zawodowej i być może czekają na ustabilizowanie swojej sytuacji, w tym zarobków, co pozwoliłoby na zaciągnięcie np. kredytu na własne mieszkanie. Właśnie wśród posiadaczy kredytów pod zastaw hipoteki najmniej jest ludzi młodych. W kategorii zobowiązań hipotecznych zarówno respondenci w wieku 33-40 lat, jak i 41-50 stanowią grupy ponad dwukrotnie wyższe, jeśli chodzi o liczebność.

Na co pożyczamy - rodzaje zobowiązań
Ankietowani jako najchętniej zaciągane zobowiązanie wskazali pożyczki/kredyty gotówkowe (70%). Na kolejnych miejscach znalazły się pożyczki prywatne od rodziny lub znajomych (23%) oraz kredyty hipoteczne (22%). Zdecydowanie mniej osób zaciąga kredyt na samochód czy na remont. Dotyczy to każdej grupy wiekowej, przy czym można zauważyć, że procentowo najwięcej zobowiązań zaciągają konsumenci powyżej 40. roku życia. Ma to zapewne związek z różnorodnymi potrzebami życiowymi osób w tym wieku (własne lokum, remont, samochód, wakacje, potrzeby dzieci), ale też z największą możliwością zaciągnięcia pożyczek rozumianą jako wyższa zdolność kredytowa. Dla instytucji finansowych to właśnie stabilne dochody i terminowe spłaty kredytów w przeszłości są dobrą prognozą naszych możliwości uregulowania kolejnego zobowiązania.

160421.lindroff.02

 

Justyna Giers
Biuro Prasowe Grupy Lindorff

Udostępnij artykuł: