Policja i straż gminna będą karać mandatami za handel

Samorząd

19 listopada 2011 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu wykroczeń. Policja i straż gminna uzyskają uprawnienia do karania mandatem handlujących w niedozwolonych miejscach.

Do tej pory ani policjanci ani strażnicy gminni nie mogli karać mandatami tych, którzy handlowali w niedozwolonych do tego miejscach. Mogli jedynie wystąpić do zarządców dróg, którzy wprowadzali, lub nie, procedurę nakładania kar.

W czerwcu ubiegłego roku uchylono art. 99 Kodeksu wykroczeń, który brzmiał: „osoba, która bez zezwolenia zajmowała drogę publiczną lub pas drogowy, urządzenia lub budynek drogowy, na cele niezwiązane z gospodarką i komunikacją drogową, podlegała karze grzywny albo naganie”.

Jednakże zarządcy dróg okazali się ciałem nieskutecznym jeśli chodzi o karanie za handel w niedozwolonych miejscach, dlatego MSWiA zadecydowało o wydaniu rozporządzenia rozszerzającego uprawnienia służb porządkowych.

Źródło: www.samorzad.pap.pl

Udostępnij artykuł: