POLISA- ŻYCIE w gronie Najlepszych Partnerów w Biznesie

Finanse i gospodarka

Magazyn Home&Market przyznał statuetki Najlepszy Partner w Biznesie. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Polisa- Życie" S.A.(Vienna Insurance Group) otrzymała nagrodę w kategorii Wsparcie Przedsiębiorców za Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników - Bezpieczna Firma.

Magazyn Home&Market przyznał statuetki Najlepszy Partner w Biznesie. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Polisa- Życie" S.A.(Vienna Insurance Group) otrzymała nagrodę w kategorii Wsparcie Przedsiębiorców za Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników - Bezpieczna Firma.

"Otrzymana nagroda potwierdza słuszność budowania takich programów" - powiedział prezes zarządu Wieslaw Szermach - "które odpowiadają potrzebom ochrony ubezpieczeniowej i zabezpieczenia finansowego. Programów dostosowanych do zmieniających się potrzeb klientów i dynamicznego rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

Bezpieczna Firma to nowoczesny pakiet ubezpieczeniowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, którego celem jest zabezpieczenie finansowe pracowników i ich rodzin na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Indywidualne podejście do ubezpieczonego i szeroki zakres ochrony skonstruowany w 6 pakietach mają szczególnie ważne znaczenie dla klientów. Pakiety różnią się od siebie zakresem ryzyk ubezpieczeniowych i można je łączyć ze sobą tworząc ofertę według indywidualnych potrzeb.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: