Polisa Życie wypłaciła 91 mln zł świadczeń

Finanse i gospodarka

W ubiegłym roku po raz pierwszy w 17-letniej historii działalności Polisy Życie, przypis  składki przekroczył 100 mln zł.

Ubezpieczyciel zebrał ponad 122 mln zł, co oznacza wzrost o 42,4 proc. w porównaniu do roku 2010. Polisa Życie wypłaciła w 2011 r. świadczenia warte ponad 91,4 mln zł, co oznacza wzrost o 62 proc. bezpieczyciel utrzymuje również wysoki poziom wskaźników bezpieczeństwa. Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami wynosi 128,9 proc., a wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi utrzymuje się na poziomie 167,6 proc. – Wyniki potwierdzają słuszność naszej długoletniej strategii. Kierując się potrzebami rynku  budujemy nowe portfele ubezpieczeniowe, odpowiadające w największym stopniu potrzebom ochrony ubezpieczeniowej i zabezpieczenia finansowego. Ważne jest, że nasza oferta może być  w każdym momencie dopasowana do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych  klientów – mówi Wiesław Szermach, członek zarządu Polisy Życie.

Źródło: PIU

 

Udostępnij artykuł: