Polisa-Życie – dynamiczny wzrost

Finanse i gospodarka

Znaczący wzrost przypisu składki brutto i wyniku finansowego netto to najbardziej charakterystyczne elementy podsumowania wyników finansowych Polisy-Życie po trzech kwartałach 2013 roku. Składka przypisana brutto wzrosła względem wyników ubiegłorocznych o 67,1 proc. i wyniosła 148,5 mln zł.

Znaczący wzrost przypisu składki brutto i wyniku finansowego netto to najbardziej charakterystyczne elementy podsumowania wyników finansowych Polisy-Życie po trzech kwartałach 2013 roku. Składka przypisana brutto wzrosła względem wyników ubiegłorocznych o 67,1 proc. i wyniosła 148,5 mln zł.

"Wskaźniki finansowe wskazują na bardzo dobrą kondycję spółki, co potwierdza słuszność obranej strategii zmian" - mówi Wiesław Szermach, prezes zarządu Polisy-Życie. "Realizujemy 24 projekty zewnętrzne i wewnętrzne, które dotyczą m.in rozwoju i modyfikacji produktów, portalu agenta, wsparcia IT w zakresie rozwoju procesów sprzedażowych. Stawiamy też na produkty ochronne z regularną składką, które pozwoliłyby na umożliwienie budowy III filara" - dodaje.

"Wskaźniki finansowe wskazują na bardzo dobrą kondycję spółki, co potwierdza słuszność obranej strategii zmian" - mówi Wiesław Szermach, prezes zarządu Polisy-Życie. "Realizujemy 24 projekty zewnętrzne i wewnętrzne, które dotyczą m.in rozwoju i modyfikacji produktów, portalu agenta, wsparcia IT w zakresie rozwoju procesów sprzedażowych. Stawiamy też na produkty ochronne z regularną składką, które pozwoliłyby na umożliwienie budowy III filara" - dodaje.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: