„Polisa-Życie” nominowana do Godła „TERAZ POLSKA”

Finanse i gospodarka

Ogłoszono nominacje w 23 edycji Konkursu  "TERAZ POLSKA". Komisja  ekspertów  nominowała  "Polisę-Życie" TU S.A. Vienna Insurance Group  w  kategorii - Usługi Finansowe za Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja.

Ogłoszono nominacje w 23 edycji Konkursu  "TERAZ POLSKA". Komisja  ekspertów  nominowała  "Polisę-Życie" TU S.A. Vienna Insurance Group  w  kategorii - Usługi Finansowe za Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja.

Produkt skierowany jest do firm o różnej strukturze i wielkości działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. To uniwersalne zabezpieczenie przyszłości i profesjonalne zarządzanie aktywami, chroniące przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko pracowników, ale  też członków ich rodzin. Program Super Gwarancja znacząco podnosi atrakcyjność pakietu świadczeń pracowniczych i socjalnych pracodawcy,  powodując  wzrost  jego konkurencyjność na rynku pracy. Ubezpieczenie wyróżnia prosty sposób zawierania umowy, szybka wypłata świadczeń, jeden z najszerszych zakresów ochrony życia i zdrowia oraz możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w razie rozwiązania stosunku pracy.  

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: