„Polisa-Życie” TU SA Vienna Insurance Group dynamiczny wzrost

Finanse i gospodarka

Znaczący wzrost przypisu składki brutto i wyniku finansowego brutto, to najbardziej charakterystyczne  elementy podsumowania wyników finansowych "Polisa-Życie" TU SA VIG po III kwartałach 2014 r.

Towarzystwo odnotowało wzrost przypisu składki o 18 proc. osiągając składkę przypisaną brutto na poziomie 176 mln zł., w analogicznym okresie w 2013 r. na poziomie 149 mln zł.

Nastąpił wzrost wyniku technicznego o 80%, wyniku finansowego brutto o 94%. „Od 2011 r. odnotowaliśmy wzrost przypisu składki brutto o  92 %”  – powiedział Wiesław Szermach, prezes  towarzystwa  – „ostatnie lata były dla nas  bardzo korzystne  w kontekście rozwoju firmy. Naszą mocną stroną jest zespół ponad 2 tys. godnych zaufania i profesjonalnych agentów. Konsekwentnie będziemy podążać w kierunku rozwoju ubezpieczeń ochronnych,rozbudowując portfel zgodnie z zapotrzebowaniem rynku ubezpieczeniowego. Towarzystwo utrzymuje wysoki wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, który wynosi 219 proc.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: