„Polisa-Życie” TU SA Vienna Insurance Group rozszerzyła zakres ochrony Uniwersalnego Grupowego Ubezpieczenia Dzieci i Młodzieży SCHOLAR 2014 o Pakiet Urazowy

Finanse i gospodarka

Ubezpieczenie SCHOLAR 2014 to wielowariantowe grupowe ubezpieczenie szkolne na życie, ubezpieczonym może być przedszkolak, uczeń, student do 30 roku życia.

Nowością jest Pakiet Urazowy z tytułu następujacych  zdarzeń:

  • Wstrząśnienie mózgu
  • Złamanie
  • Zwichnięcie
  • Oparzenie
  • Odmrożenie
  • Lekkie obrażenia ciała.

Można zawrzeć dodatkową umowę od następstw nieszczęśliwych wypadków  podczas wycieczki. Program  wyróżnia się też tym, że świadczenie  w przypadku zgonu jest wypłacane  bez względu na jego przyczynę.

„Polisa – Życie” stosuje uproszczony system w zakresie wypłaty świadczeń będących następstwem nieszczęśliwych wypadków, posiada  jeden druk zgłoszeniowy do wszystkich roszczeń. Konstrukcja produktu umożliwia elastyczne dostosowanie ubezpieczenia do potrzeb  i możliwości finansowych konkretnej grupy dzieci i  młodzieży.
SCHOLAR i SUPER SCHOLAR otrzymało Order Finansowy, przyznany przez Home&Market w kategorii specjalny produkt finansowy.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

 

 

Udostępnij artykuł: