Polisa Życie VIG prezentuje wyniki po I półroczu

Finanse i gospodarka

"Polisa -Życie"  TU S.A. Vienna Insurance Group  podsumowała wyniki po II kwartałach  2014 r. Nastąpił wzrost wyniku finansowego brutto o 90 proc. (6. 7  mln zł)  do analogicznego okresu z ubiegłego roku (3.5 mln zł). Spółka po raz kolejny odnotowała wzrost  przypisu składki o 8,5 proc., osiągając  składkę  przypisaną brutto  na poziomie 124 mln  zł,  w porównaniu do 114  mln zł w 2013 r. Z ogromną satysfakcją odnotowujemy kolejny wzrost wyniku finansowego - mówi prezes zarządu Wiesław Szermach.

"Polisa -Życie"  TU S.A. Vienna Insurance Group  podsumowała wyniki po II kwartałach  2014 r. Nastąpił wzrost wyniku finansowego brutto o 90 proc. (6. 7  mln zł)  do analogicznego okresu z ubiegłego roku (3.5 mln zł). Spółka po raz kolejny odnotowała wzrost  przypisu składki o 8,5 proc., osiągając  składkę  przypisaną brutto  na poziomie 124 mln  zł,  w porównaniu do 114  mln zł w 2013 r. Z ogromną satysfakcją odnotowujemy kolejny wzrost wyniku finansowego - mówi prezes zarządu Wiesław Szermach.

- Dynamicznie  rośnie nasz udział w rynku ubezpieczeń na  życie. Jesteśmy firmą stabilną i z powodzeniem realizujemy  założone  plany strategiczne. Systematycznie pracujemy nad  tworzeniem nowych pakietów ubezpieczeniowych  zabezpieczających wymagania klientów, dostosowując się do bieżących potrzeb rynku. Towarzystwo utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa środków określany przez wskaźnik pokrycia rezerw techniczno- ubezpieczeniowych aktywami, który wynosi 208 proc., a wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi utrzymuje się na poziomie 177, 41%.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

 

 

Udostępnij artykuł: