Polish American Investment Fund inwestuje w DM IDMSA

Finanse i gospodarka

Fundusz Polish American Investment Fund oraz spółka zależna funduszu - United SA w wyniku nabycia akcji DM IDMSA w dniach 4-5 listopada posiadają łącznie 63 462 690 akcji Domu Maklerskiego IDMSA stanowiących 9,99% kapitału zakładowego brokera.

– Z wielką przyjemnością witamy nowego akcjonariusza DM IDMSA. Cieszymy się, że potencjał wynikający z bardzo niskiej wyceny spółki został dostrzeżony przez profesjonalnych inwestorów. Co istotne, fundusz stał się pośrednio i bezpośrednio właścicielem maksymalnej ilości akcji, która była możliwa do nabycia w krótkim okresie czasu. Warto bowiem pamiętać, że przekroczenie progu 10 proc. akcji domu maklerskiego wymaga zgody KNF – mówi Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu DM IDMSA.

– Oprócz obustronnych korzyści wynikających z inwestycji funduszu w akcje DM IDMSA, widzimy również szerokie możliwości współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów na rynku kapitałowym – dodaje Grzegorz Leszczyński.

Polish American Investment Fund był wcześniej akcjonariuszem Idea TFI należącej do Grupy DM IDMSA. Fundusz zakończył inwestycję w akcje Towarzystwa w połowie sierpnia realizując kilkudziesięcioprocentowy zysk.

– Przedstawiciele PAIF zapowiadali wówczas inwestycję w walory DM IDMSA ze względu na – jak podkreślano – owocną i profesjonalną współpracę z Grupą DM IDMSA oraz atrakcyjną wycenę akcji DM IDMSA – wyjaśnia Grzegorz Leszczyński.

Źródło: Dom Maklerski IDMSA

Udostępnij artykuł: