Polish API już wkrótce ocenią firmy z Polski i z zagranicy

Aktualności / Multimedia

Paweł Widawski Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa w ZBP zapowiada w rozmowie z Robertem Lidke upublicznienie w Internecie projektu standardu Polish API w celu zebrania opinii od wszystkich zainteresowanych podmiotów w kraju i zagranicą.

Paweł Widawski Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa w ZBP zapowiada w rozmowie z Robertem Lidke upublicznienie w Internecie projektu standardu Polish API w celu zebrania opinii od wszystkich zainteresowanych podmiotów w kraju i zagranicą.

#PawełWidawski #ZBP: Jesteśmy całkowicie otwarci – także na uwagi z zewnątrz. Wszystko po to, aby oficjalna wersja Standardu Polish API była jeszcze lepsza. #PolishAPI

Robert Lidke, aleBank.pl: W najbliższych dniach będzie upubliczniony projekt Polish API. Różne firmy, które mogą być zainteresowane udziałem w tym projekcie, będą mogły wypowiedzieć się na temat tego, czy można ewentualnie coś w nim zmienić.Paweł Widawski, Związek Banków Polskich: Banki i podmioty niebankowe już blisko rok pracują nad projektem Standardu. Wygląda na to, że jest on już na tyle dojrzały, aby mógł zobaczyć światło dzienne, czyli aby mógł go zobaczyć cały świat – nie tylko podmioty, które będą aktywnie uczestniczyły w nowych usługach – banki, instytucje płatnicze, inne instytucje finansowe, chociażby firmy technologiczne, które mogłyby także współuczestniczyć w realizacji Standardu.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Otwierając się w ten sposób, czyli wystawiając na naszych stronach internetowych projekt standardu w języku polskim i angielskim, dając czas rynkowi na zgłaszania uwag - chcemy także wykazać, że jesteśmy całkowicie otwarci – także na uwagi, które płyną z zewnątrz. Wszystko po to, aby oficjalna wersja Standardu była jeszcze lepsza.

Standard będzie konsultowany nie tylko przez podmioty krajowe, ale także zagraniczne. Skoro jest publikowany w języku angielskim to firmy z Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii mogą się wypowiadać w tej sprawie. Dlaczego?Od samego początku mieliśmy ambicję, aby lokalny Standard został zaimplementowany nie tylko w polskich instytucjach finansowych, ale także za granicą. Wśród podmiotów, które bardzo aktywnie od początku uczestniczyły w kreowaniu standardu są podmioty, które prowadzą także operacje w innych krajach – szczególnie w naszym regionie. Podmioty te widzą bardzo duży potencjał projektu, który może zachęcić banki - i nie tylko banki - w innych krajach naszego regionu, aby nasz Standard był także ich standardem rynkowym.Z drugiej strony mówimy o podmiotach trzecich - o wspólnym rynku w Unii Europejskiej. Zatem musimy dać taką platformę, w której podmioty trzecie z każdego państwa członkowskiego UE będą mogły podpiąć się do interface’u wystawionego zgodnie ze standardem. Dlatego też chcemy, aby uczestniczyły aktywnie w konsultacjach i kreowaniu samego Standardu.Wyjaśnijmy czym jest Standard API. Dyrektywa PSD2 wymaga od banków, aby wystawiły pewne rozwiązanie techniczne, które pozwala podmiotom trzecim na bezumowne podłączenie się do banku w celu realizacji jednej z trzech usług np. inicjacji transakcji, czy dostępu do informacji. Regulacyjne standardy techniczne, które finalnie zostaną opublikowane jeszcze w tym miesiącu, będą promowały wśród banków rozwiązanie, w którym banki będą korzystały z pewnych standardów, a jednocześnie będą zniechęcały banki do wdrażania rozwiązań indywidualnych. Dlatego też Standard będzie standardem rynkowym.

Zatem specyfiką polskiego rozwiązania, polskiego pomysłu Polish API jest to, że wypracowuje się wspólny standard dla wszystkich banków w kraju. Poszczególne banki nie będą na własną rękę tworzyły standardu?Jest trochę inaczej. Tworzymy otwarty standard, z którego każdy bank może skorzystać. Wiele banków, już dziś to wiemy, będzie wystawiało równolegle kilka interface’ów zbudowanych zgodnie z różnymi standardami, np. ze standardem Polish API, ze standardem grupy, do której należą, a być może będą wystawiały interface zgodny z innym międzynarodowym standardem. Banki nie podjęły jeszcze ostatecznej - mamy jeszcze zbyt dużo niepewności regulacyjnej i technologicznej. Myślę, że te decyzje banki podejmą w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.
Udostępnij artykuł: