Polish Re i PZU – razem o ryzykach rolnych

Finanse i gospodarka

W dniach 17-19 czerwca br. we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA wraz z PZU SA. zorganizowało seminarium, poświęcone ubezpieczeniom upraw. Głównymi tematami poruszanymi przez prowadzących były ocena ryzyka oraz likwidacja szkód.

W dniach 17-19 czerwca br. we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA wraz z PZU SA. zorganizowało seminarium, poświęcone ubezpieczeniom upraw. Głównymi tematami poruszanymi przez prowadzących były ocena ryzyka oraz likwidacja szkód.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele firm ubezpieczeniowych z krajów takich, jak: Chorwacja, Rumunia, Ukraina, Rosja, Izrael, Niemcy, Turcja, Łotwa.

Do współpracy przy tym przedsięwzięciu Polish Re zaprosiło PZU SA ze względu na  doświadczenie i profesjonalizm w zakresie ubezpieczeń rolnych. 

Konferencję otworzył Radosław Bedyński, Dyrektor ds. Likwidacji Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych w Biurze Likwidacji Szkód i Świadczeń w PZU SA, prezentując znaczenie PZU SA na rynku ubezpieczeniowym w Polsce oraz systemy, procedury i technologie likwidacji szkód stosowane w tej spółce. Następnie Konrad Rojewski, odpowiedzialny w Polish Re za rozwój portfela agrobiznesu, omówił rozwój ubezpieczeń rolnych w Polsce oraz  obowiązujący system dotacji rządowych. W dalszej części uczestnicy konferencji zapoznali się ze sposobem budowania relacji ubezpieczyciela z rolnikami.

Dr Krzysztof Łyskawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu omówił regulacje Unii Europejskiej w zakresie dotowania ubezpieczeń produkcji rolnej.

Jednym z najbardziej interesujących punktów programu seminarium była prezentacja Mobilnego Biura PZU Pomoc, które wykorzystywane jest w procesie likwidacji szkód na miejscu wystąpienia szkody. Następnie Jan Delczyk, Krzysztof Gorzkowski i Łukasz Jagiełło z PZU SA zaprezentowali metodologię wykorzystywaną w procesie likwidacji szkód w ubezpieczeniu upraw.

Drugi dzień seminarium miał charakter zajęć praktycznych, podczas których uczestnicy brali udział przy pokazie ustalania wysokości plonów oraz likwidacji szkód w uprawach rzepaku i pszenicy.

Polish Re regularnie organizuje seminaria techniczne, wspierając rozwój lokalnych rynków ubezpieczeniowych. Tego typu seminaria są wysoko cenione przez uczestników oraz przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku polskiego rynku ubezpieczeniowego za granicą.  

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: