Polityka energetyczna Polski do 2040 roku: rząd przyjął uchwałę, co zakłada?

ESG

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie polityki energetycznej Polski do 2040 roku, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie. Przyjęta polityka zakłada, że w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc.

Energetyka
Fot. stock.adobe.com/metamorworks

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie polityki energetycznej Polski do 2040 roku, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie. Przyjęta polityka zakłada, że w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc.

W przypadku energetyki wiatrowej na morzu – moc zainstalowana ma osiągnąć ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r.

W 2033 roku ma zostać uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Jak podano, kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Czytaj także: Prezydent podpisał ustawę o morskich farmach wiatrowych >>>

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Zgodnie z założeniami przyjętej polityki, do 2030 r. nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r.

Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.

"Redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację" - napisano w komunikacie.

"Rozbudowie ulegnie infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, a także zapewniona zostanie dywersyfikacja kierunków dostaw" - dodano.

Cele polityki energetycznej

Wśród celów polityki energetycznej wymieniono optymalne, możliwie długie wykorzystanie własnych surowców energetycznych (transformacja regionów węglowych), rozbudowę infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej (rynek mocy; wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych) oraz dywersyfikację dostaw i rozbudowę infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych (budowa Baltic Pipe oraz drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego).

Kolejne cele przyjętej polityki to rozwój rynków energii (wdrażanie Planu działania mającego służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej; rozwój elektromobilności; hub gazowy), wdrożenie energetyki jądrowej (Program polskiej energetyki jądrowej), rozwój odnawialnych źródeł energii (wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej), rozwój ciepłownictwa i kogeneracji (rozwój ciepłownictwa systemowego) oraz poprawa efektywności energetycznej (promowanie poprawy efektywności energetycznej).

Trzy filary polityki energetycznej Polski

Polityka energetyczna Polski ma opierać się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza.

"(Sprawiedliwa transformacja - przyp. red.) oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom, które zostały najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną. (...) Transformacja energetyczna może stworzyć ok. 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją czy termomodernizacją budynków" - napisano w komunikacie.

Jak podano, dokument stanowi wkład w realizację porozumienia paryskiego zawartego w 2015 r. Polityka uwzględnia także dostosowanie gospodarki do m.in. unijnych uwarunkowań dotyczących celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r., Europejskiego Zielonego Ładu czy planu odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: