Polityka Przemysłowa Polski: znamy założenia programu

Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) zakłada, że konsultacje międzyrządowe i konsultacje społeczne Polityki Przemysłowej zakończą się w IV kw. 2021 r. i wówczas stanie się ona dokumentem rządowym, ale rozmaite działania na jej rzecz, jak chociażby zmierzające do wdrożenia ulgi na robotyzację będą podejmowane wcześniej, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jarosław Gowin
Jarosław Gowin. Źródło: gov.pl

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) zakłada, że konsultacje międzyrządowe i konsultacje społeczne Polityki Przemysłowej zakończą się w IV kw. 2021 r. i wówczas stanie się ona dokumentem rządowym, ale rozmaite działania na jej rzecz, jak chociażby zmierzające do wdrożenia ulgi na robotyzację będą podejmowane wcześniej, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Przewidujemy, że konsultacje wewnątrzrządowe i konsultacje społeczne [Polityki Przemysłowej] zakończą się w IV kw. Chcielibyśmy, aby to był dokument strategiczny rządu, prawdziwy program rozwojowy polskiego przemysłu" – powiedział Gowin podczas konferencji prasowej.

Doprecyzował, że "to nie będzie jeden pakiet ustaw, tylko będą to działania rozłożone w czasie". Część w tych działań jest podejmowana już teraz, np. planowane jest wprowadzenie ulgi na robotyzację; rozwiązanie zostało przygotowane w MRPiT i przesłane do Ministerstwa Finansów, które planuje wkomponować je w inny projekt.

Czytaj także: Cyfryzacja doceniona w nowej polityce przemysłowej >>>

"Szyty na miarę" kontrakt branżowy

Podstawowym narzędziem Polityki Przemysłowej ma być "szyty na miarę" kontrakt branżowy - rodzaj umowy zawartej między stroną rządową a reprezentatywnym stowarzyszeniem przedstawicieli danej branży (obejmujący m.in. katalog instrumentów wsparcia, rozwiązania legislacyjne, gwarancje dotyczące stabilności prowadzenia działalności przez poszczególne branże). Umowa miałaby mieć charakter zobowiązania publicznego.

Branże przemysłowe podzielono na trzy segmenty

Przygotowując rozwiązania w ramach Polityki Przemysłowej, branże przemysłowe podzielono na trzy segmenty:

- tradycyjnie mocne, przed którymi stoją nowe wyzwania: branża motoryzacyjna, hutnicza, chemiczna, meblarska, papiernicza,

- branże z dużym potencjałem rozwojowym i dynamiką: przemysł farmaceutyczny, biotechnologiczny i wyrobów medycznych, przetwórstwo spożywcze, przemysł kosmetyczny, produkcja materiałów budowlanych, przemysł elektrotechniczny, przemysł maszynowy i produkcja taboru szynowego,

- branże, które posiadają nowe perspektywy rozwoju to jest: budowa statków specjalistycznych i jachtów, branża lotniczo-kosmiczna, branża odzysku surowców wtórnych, przemysł bateryjny i przemysł nowoczesnych technologii energetycznych.

Uruchomienie instrumentów wspierających Zielony i Cyfrowy Ład

MRPiT zapowiada, że w najbliższym czasie skupi się na uruchomieniu instrumentów wspierających Zielony i Cyfrowy Ład, wsparciu dla krajowych inwestycji i eksportu, wspieraniu suwerenności technologicznej i surowcowej polskich firm, a także wspieraniu przemysłu w ponoszeniu kompetencji. W związku z tym planowane są m.in. zmiany w prawie pracy, ułatwienia w zatrudnieniu cudzoziemców czy zmiany dotyczących pracy zdalnej.

Narzędzia wsparcia mają być elastycznie dopasowane do branż. Planowane jest wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, np. finansowanie wspólnej dla branż agencji badawczej, utworzenie rynku kompetencji, pobudzenia inwestycji poszczególnych branż czy wsparcia eksportu i promocji branż kluczowych.

Gowin zapowiedział też odpowiednie ukierunkowanie instrumentów wsparcia finansowego i wykorzystanie środków, które są obecnie w dyspozycji MRPiT, w dyspozycji poszczególnych agend rządowych takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), a także środków unijnych z perspektywy finansowej 2021-2027.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: