Polityka regulacyjna w bankowości spółdzielczej: Świat według Mrożka

NBS 2009/07-08

Banki spółdzielcze będące instytucjami zaufania publicznego nękane są dziesiątkami kontroli, nakazów, zakazów, regulacji i rekomendacji. Bez względu na środki i koszty.

Mówiono o tym podczas seminarium nt. poli­tyki regulacyjnej zorganizowanym przez Ban­kowy Fundusz Gwarancyjny i Fundację Roz­woju Bankowości Spółdzielczej we Wrocławiu. Na przere-gulowanie sektora zwrócił uwagę moderujący debatę prof. Andrzej Gospodarowicz.

Czy tworząc nowe procedury na podstawie ogólnych europejskich standardów nadzór nie powinien w większym stopniu uwzględniać specyfki banków lokalnych? Czy nadmiar regulacji stosowanych automatycz­nie, często nieadekwatnych, merytorycznie nieuzasadnionych, generujących nadmierne koszty, nie ogranicza pola działania i efektywności BS-ów?

Bank sprawdza swoich właścicieli

Mirosław Potulski, prezes Banku BPS SA podkreślił, że rygory nadzorcze narzuciły bankom zrzeszającym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: