Polityka regulacyjna w bankowości spółdzielczej: Świat według Mrożka

NBS 2009/07-08

Banki spółdzielcze będące instytucjami zaufania publicznego nękane są dziesiątkami kontroli, nakazów, zakazów, regulacji i rekomendacji. Bez względu na środki i koszty.

Mówiono o tym podczas seminarium nt. poli­tyki regulacyjnej zorganizowanym przez Ban­kowy Fundusz Gwarancyjny i Fundację Roz­woju Bankowości Spółdzielczej we Wrocławiu. Na przere-gulowanie sektora zwrócił uwagę moderujący debatę prof. Andrzej Gospodarowicz.

Czy tworząc nowe procedury na podstawie ogólnych europejskich standardów nadzór nie powinien w większym stopniu uwzględniać specyfki banków lokalnych? Czy nadmiar regulacji stosowanych automatycz­nie, często nieadekwatnych, merytorycznie nieuzasadnionych, generujących nadmierne koszty, nie ogranicza pola działania i efektywności BS-ów?

Bank sprawdza swoich właścicieli

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Mirosław Potulski, prezes Banku BPS SA podkreślił, że rygory nadzorcze narzuciły bankom zrzeszającym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: