Polityka wynagrodzeń w sektorze bankowym: Zasada proporcjonalności w polityce wynagrodzeń mniejszych banków

NBS 2015/06

Od momentu uchwalenia pakietu CRD III w 2010 r. i jego implementacji do krajowego porządku prawnego w państwach członkowskich banki muszą stosować specjalne zasady w zakresie polityki wynagrodzeń.

Dr Mariusz Zygierewicz
jest dyrektorem
Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego
w Związku Banków Polskich.

Warto przypomnieć, że celem wprowadzenia tych regulacji było dążenie do ograniczania skłonności do ryzyka podejmowanego przez najważniejsze osoby w bankach. To ryzyko wynikało z polityki wielu banków, które wprowadziły do systemów wynagrodzeń znaczące komponenty zmiennych, uznaniowych składników o charakterze premiowym. Premie te były zwykle uzależnione od poziomu bieżącego wyniku finansowego generowanego przez banki. Taka polityka mogła zachęcać do podejmowania ryzykownych, nieracjonalnych decyzji, które zwiększały niebezpieczeństwo wpadnięcia banku w tarapaty. Szczególne zaniepokojenie regulatorów dotyczyło zasady natychmiastowego rozliczenia krótkoterminowych zysków, które w dłuższej perspektywie mogą przekształcić się w stratę banku. Takie wąskie podejś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: