Północ vs. południe. Wyniki raportu „Innowacje w MŚP. Pod lupą”

Finanse i gospodarka

Najbardziej innowacyjna jest Polska południowo-zachodnia, firmy z obszarów północnych najmniej zaś inwestują w innowacje – wynika z badania, wykonanego na potrzeby raportu EFL „Innowacje w MŚP. Pod lupą”. Jak poszczególne obszary kraju plasują się w rankingu innowacyjności i skąd wynikają różnice?

Najbardziej innowacyjna jest Polska południowo-zachodnia, firmy z obszarów północnych najmniej zaś inwestują w innowacje – wynika z badania, wykonanego na potrzeby raportu EFL „Innowacje w MŚP. Pod lupą”. Jak poszczególne obszary kraju plasują się w rankingu innowacyjności i skąd wynikają różnice?

W rankingu innowacyjności poszczególnych regionów Polski na pierwszym miejscu znalazł się region południowy, czyli województwa małopolskie i śląskie. Tutaj, jako innowacyjne, ocenia się aż 59 proc. badanych firm. Tylko nieco mniej, bo 55,5 proc. badanych firm, uważa się za innowacyjne w regionie centralnym, obejmującym województwa mazowieckie i łódzkie. Miejsce trzecie, z wynikiem 47,1 proc. innowacyjnych firm, zajmuje region południowo-zachodni, czyli województwa opolskie i dolnośląskie. Kolejne miejsce przypadło w udziale regionowi południowo-zachodniemu, czyli województwom zachodniopomorskiemu, lubuskiemu i wielkopolskiemu (wynik – 46,1 proc. innowacyjnych firm).  Przedostatnie miejsce w zestawieniu, z wynikiem 40,3 proc. innowacyjnych firm, zajął region wschodni obejmujący województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i podkarpackie. Ostatnie zaś miejsce zajął region północny, w którego skład wchodzą województwa pomorskie i zachodniopomorskie. Tutaj tylko 30,4 proc. firm ocenia się jako innowacyjne.

Takie oceny nie dziwią – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL. – Region południowy to ten obszar naszego kraju, gdzie działają najsilniejsze uczelnie techniczne i gdzie funkcjonuje najwięcej firm produkcyjnych, co sprzyja powstawaniu niekonwencjonalnych rozwiązań. Na obszarze północnym dominuje zaś rolnictwo i przetwórstwo, a firmy z tych obszarów działalności stosunkowo rzadziej deklarują się jako innowacyjne, ponieważ rzadziej odczuwają potrzebę inwestowania w innowacje. Mam nadzieję, że dzięki nowym programom wsparcia innowacyjności uda się i te sektory przekonać do inwestowania w badania i rozwój.

Nieco inny obraz wyłania się natomiast z raportu GUS „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013”1. W badanym okresie najwięcej innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych było w województwie podlaskim – ponad 24 proc. – oraz warmińsko-mazurskim i podkarpackim (po 21 proc.). W innowacyjnych usługach natomiast dominowały firmy z woj. Mazowieckiego (16,6 proc.), dolnośląskiego (15,6 proc.) i małopolskiego (13,4 proc.).

Jednak GUS, badając innowacyjność przedsiębiorstw, mierzy ją, korzystając z norm UE na grupie przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do powyżej 250 osób. Wyniki nie są więc oparte na samoocenie przedsiębiorców i ich własnej definicji innowacyjności.

(1) http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2011-2013,2,8.html

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy SA

Udostępnij artykuł: