Północno-zachodnia Polska częściej sięga po kredyty

Finanse i gospodarka

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w 2014r. najwięcej kredytobiorców posiadających kredyty konsumpcyjne (ratalne i gotówkowe) jest wśród mieszkańców powiatów leżących w północno-zachodniej Polsce (30%), najmniej zaś w południowo-wschodniej części kraju (23%). Średni udział kredytobiorców dla całej Polski wynosi 26,1%, a różnica pomiędzy północno-zachodnią a południowo-wschodnią częścią Polski - 7 punktów procentowych.

Patrząc na kredytową mapę Polski można wyraźnie dostrzec podział kraju na dwie części: bardziej i mniej ostrożną “kredytowo”, co ma swój wyraz w poziomie ukredytowienia. Zdaniem prof. Janusza Czapińskiego – Zjawisko to wiązać można z wieloma czynnikami demograficznymi, kulturowymi i ekonomicznymi. Różnice w poziomie ukredytowienia wiążą się z m.in. z nastawieniem do konsumpcjonizmu. Mieszkańcy Polski północno-zachodniej w większym stopniu są osobami dążącymi do szybkiego zaspokojenia swoich potrzeb materialnych, nastawieni są więc w większym stopniu na konsumpcjonizm. Gospodarstwa domowe tej części kraju są przeciętnie mniej zamożne, co w połączeniu z konsumpcjonizmem sprawia, że częściej kierują się w stronę finansowania oferowanego przez instytucje finansowe, często wyznają zasadę “gdy brakuje ci pieniędzy – pożycz”. W efekcie częściej również mają problemy ze spłatą zadłużenia, co bezpośrednio widać w jakości kredytów konsumpcyjnych.

141215.wykres.01.600x453

– Odmienne podejście przejawiają mieszkańcy część południowo-wschodniej – mniej konsumpcyjne nastawienie do życia, co w efekcie sprzyja odraczaniu potrzeb, zakupów i dostosowaniu ich do realnych możliwości finansowych. To właśnie na południu i wschodzie bardziej powszechny jest styl życia wg zasad “gdy ci brakuje pieniędzy, ogranicz potrzeby i zaciśnij pasa” oraz “dobry zwyczaj, nie pożyczaj”. W przypadku kłopotów finansowych w większym stopniu mieszkańcy liczą również na pomoc krewnych, a więc rzadziej zadłużają się w instytucjach finansowych – dodaje prof. Janusz Czapiński.

Najwyższą jakością spłacalności charakteryzują się kredyty konsumpcyjne udzielone mieszkańcom powiatów z południowo-wschodniej Polski – tylko 12,4% jest przeterminowanych powyżej 90 dni. Średnia wartość dla Polski wskaźnika informującego o tym, ile procent kredytobiorców posiada przynajmniej jeden opóźniony kredyt konsumpcyjny powyżej 90 dni to 15.0%. Odmienna sytuacja  występuje w przypadku kredytobiorców mieszkających w powiatach leżących w północno-zachodniej Polsce, czyli w tych powiatach, w których najwięcej mieszkańców posiada kredyt ratalny lub gotówkowy. Informacje z bazy BIK-u pokazują bowiem najniższą jakość kredytów konsumpcyjnych udzielonych właśnie mieszkańcom północno – zachodniej Polski.

141215.wykres.02.600x553

Warto również wspomnieć, że pomimo obecnie już wysokiego udziału kredytobiorców wśród mieszkańców oraz najwyższego poziomu szkodowości zaciąganych kredytów konsumpcyjnych (najniższej jakości udzielanych kredytów) to właśnie w północno-zachodniej Polsce w 2014 r. odnotowano najwyższe dynamiki sprzedaży kredytów konsumpcyjnych.

141215.wykres.03.566x553

Udział kredytobiorców mierzony jest wskaźnikiem udziału liczby kredytobiorców posiadających przynajmniej jeden czynny kredyt ratalny lub gotówkowy do liczby dorosłych mieszkańców danego powiatu.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł: