Zatory płatnicze hamują rozwój firm. Połowa przedsiębiorców miała z nimi problemy w III kw. 2018 r.

Firma

Mężczyzna zaglądający do pustego portfela
Fot. stock.adobe.com/ yingzaast

Odsetek firm skarżących się na problemy z płatnościami od kontrahentów wyniósł 50% w III kw. br. wobec 52% kwartał wcześniej; co trzecia firma z powodu zatorów płatniczych nie inwestuje i nie rozwija się, wynika z badania dla BIG InfoMonitor.

Co trzecia firma z powodu zatorów płatniczych nie inwestuje i nie rozwija się #BIGInfoMonitor #ZatoryPłatnicze #firmy @BIGInfoMonitor

„Opóźnione rozliczenia pochłaniają czas, energię i pieniądze. Brak płatności przekłada się na problemy z płynnością finansową, a w zamian za płynność trzeba oddać pokaźną część zysków, albo na dodatkowe finansowanie, albo np. na usługi faktoringowe. Jeśli skala opóźnień jest duża, to trudno w takich warunkach o nowe inwestycje” – powiedział prezes BIG InfoMonitor, Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

Grafika: Odsetek firm zgłaszających problemy z zatorami

Źródło: BIG InfoMonitor

Gdyby nie zatory, firmy miałyby obroty wyższe nawet o 30 proc.

Z badania wynika, że gdyby nie przeterminowane płatności od odbiorców, niemal co piąta firmy miałaby o co najmniej 30% wyższe obroty.

„30% przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki przeterminowanych płatności, uważa, że mogłaby mieć obroty wyższe o minimum 5%. Ponad jedna czwarta (27%) jest zdania, że gdyby nie zaległości w płatnościach obroty byłyby większe o 10%, a w opinii 15%, że o co najmniej 20%” – podano również.

Negatywny wpływ na zyski, inwestycje i rozwój

„I tu się zaczyna kolejny poważny temat. Jeżeli firma nie jest pewna spływu należności, nie inwestuje, nie kupuje maszyn, nie zatrudnia pracowników. Z naszych badań wynika, że 52% firm przyznaje, że ma problemy w efekcie opóźnionych płatnościami od kontrahentów. W co trzecim przypadku przekłada się to negatywnie na zyski, inwestycje i rozwój” – podkreślił Grzelczak, cytowany w komunikacie.

Grafika: szacowana skala możliwości osiągnięcia wyższego obrotu, gdyby nie zatory

Źródło: BIG InfoMonitor

Wzrosła liczba firm prognozujących wzrost liczby faktur przeterminowanych o ponad 60 dni do 24% w III kw. wobec 18% w poprzednim i 15% w I kw. br., natomiast połowa jest przekonana, że sytuacja się nie zmieni.

Badanie „Skaner MSP, wśród mikro, małych i średnich firm” zostało przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research, na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, techniką wywiadów telefonicznych w sierpniu 2018 r.

Grafika: Prognoza dl aliczby faktur z opóźnioną płatnością

Źródło: BIG InfoMonitor

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: