Polscy ekonomiści Leon Biegeleisen i Stanisław Lewiński na monetach NBP

Inwestycje alternatywne / Z rynku

W czwartek 5 maja 2022 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu dwie srebrne monety kolekcjonerskie z serii „Wielcy polscy ekonomiści” Leon Biegeleisen i Stanisław Lewiński, poinformował Bank.

W czwartek 5 maja 2022 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu dwie srebrne monety kolekcjonerskie z serii „Wielcy polscy ekonomiści” Leon Biegeleisen i Stanisław Lewiński, poinformował Bank.

Leon Biegeleisen (1885–1944) był polskim ekonomistą i nauczycielem akademickim oraz oficerem Wojska Polskiego. (…) Zainteresowania Biegeleisena koncentrowały się głównie wokół zagadnień związanych ze spółdzielczością, administracją oraz gospodarką komunalną. (…)

Zjawiska ekonomiczne postrzegał w kontekście całości życia społecznego. Był zwolennikiem stopniowych prospołecznych reform. Wysunął przypuszczenie, że zarówno publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa mogą działać równie efektywnie. Jego opus magnum Wstęp do nauki ekonomii społecznej obejmuje wiedzę z zakresu teorii poznania i metodologii nauk oraz stanowi próbę stworzenia modeli ekonomicznych.

Na rewersie monety upamiętniającej Leona Biegeleisena znajdują się wizerunek ekonomisty oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z I tomu dzieła Wstęp do nauki ekonomii społecznej – Teoria relatywizmu gospodarczego.

moneta Wielcy polscy ekonomiści Leon Biegeleisen (1885–1944)
Źródło: NBP

Czytaj także: Nowa moneta kolekcjonerska NBP z serii Wielcy polscy ekonomiści ‒ już w obiegu

Jan Stanisław Lewiński (1885–1930) także ekonomista i wykładowca akademicki. (…) Swoje prace poświęcał w szczególności kwestiom teoretycznym, dziejom gospodarczym oraz historii myśli ekonomicznej. W tej dziedzinie najbardziej cenił dokonania fizjokratów oraz dzieła ekonomii klasycznej.

Autor Zasad ekonomii politycznej usiłował łączyć koncepcje różnych szkół ekonomicznych. Wskazywał na konieczność uwzględnienia zarówno czynników teoretycznych, jak i aspektów empirycznych w analizie poszczególnych zagadnień gospodarczych.

Na rewersie monety poświęconej Stanisławowi Lewińskiemu umieszczone zostały wizerunek ekonomisty wraz z datą jego urodzin oraz śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z dzieła Zasady ekonomii politycznej.

moneta Wielcy polscy ekonomiści Jan Stanisław Lewiński (1885–1930)
Źródło: NBP

Czytaj także: „Wielcy polscy ekonomiści” – Edward Taylor i Tadeusz Brzeski na srebrnych monetach NBP

Srebrne monety o nominale 10 zł zostaną wyemitowane w nakładzie do 10 tys. sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 170 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 11 maja 2022 r. Tego dnia NBP wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „30. rocznica powołania Straży Granicznej”.

Czytaj także: Polscy ekonomiści na monetach kolekcjonerskich Narodowego Banku Polskiego

Udostępnij artykuł: